Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne

20.05.2024 15:00 - 21.05.2024 00:00

UWAGA - MOŻLIWE BURZE (stopień zagrożenia 1)!!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - burze /1
Biuletyn Informacji Publicznej

Wstęga przecięta! Muzeum Pałac Saski oficjalnie otwarte

Otwarcie Pałacu Saskiego

Kutnowski Pałac Saski został oficjalnie otwarty. Po ponad 20 latach od spalenia, trzech latach odbudowy i kilku miesiącach przygotowywania wnętrz i eksponatów, mieszkańcy będą mogli zobaczyć ten wyjątkowy obiekt z bliska.
W środę (06.09) oficjalnie przecięto wstęgę na dziedzińcu Pałacu. Symbolicznego otwarcia dokonali: prezydent Kutna Zbigniew Burzyński, dyrektor Muzeum Pałacu Saskiego Grzegorz Skrzynecki, wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski.

- Muszę przyznać, że odczuwam dziś wielką satysfakcję i zadowolenie z faktu, że jako Miasto podjęliśmy się wielkiego wysiłku badawczego, konserwatorskiego i  finansowego, aby przywrócić unikalne dobro kultury narodowej i europejskiej. Królewski Pałac Podróżny Augusta III od połowy XVIII wieku był obecny w przestrzeni miejskiej, choć nie zawsze w świadomości mieszkańców. Będąc w rękach wielu właścicieli pełnił różnorodne funkcje. W połowie XIX w stał się pierwszym kutnowskim marketem, a w okresie powojennym centrum handlowo-usługowym. Stopniowo ulegał też zniszczeniu. Szczególnie nastąpiło to w czasie pożaru w styczniu 2003 roku. Zniszczeniu uległo zachodnie i częściowo południowe skrzydło obiektu. Pozostały nam zgliszcza i niewiele ocalałych fragmentów pałacu w samym sercu miasta. To zdarzenie ukierunkowało nasze działania w celu przywrócenia pierwotnego kształtu pałacu – mówił prezydent Kutna Zbigniew Burzyński podczas uroczystości otwarcia obiektu.

Od lat lat 90. prowadzone były żmudne prace archeologiczne i badawcze, niezbędne do rewaloryzacji obiektu. Zostały one zintensyfikowane po 2011 roku, gdy udało się uporządkować kwestie własności i miasto stało się jedynym właścicielem obiektu.
W pracach badawczych szczególne wsparcie okazali eksperci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W 2019 roku rozpoczęła się rewitalizacja zabytku. Budynek z 1750 roku był pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i był również najważniejszym elementem dużego, a także bardzo złożonego zadania inwestycyjnego. Obejmowało ono bowiem również budowę dwu-kondygnacyjnego pawilonu ekspozycyjnego, trzech łączników, w tym podziemnego oraz wykonanie kapitalnego remontu budynku ratusza znajdującego się obok Pałacu.

- Kompleks Pałac Saski jest nowoczesną, multimedialną, wielofunkcyjną przestrzenią muzealną. Co istotne, sama odbudowa Pałacu poniosła za sobą daleko idące zmiany, począwszy od przekształcenia nazwy z Muzeum Regionalne w Kutnie na Muzeum Pałac Saski w Kutnie, gdyż cała idea, którą realizujemy właśnie w tym miejscu opiera się na wykorzystaniu kompleksu pałacu jako fundamentu, a jednocześnie lokomotywy ciągnącej całe Muzeum, ekspozycje, które tworzymy i ofertę kulturalną, którą możemy realizować właśnie w tych murach. Na podstawie wieloletnich badań odtworzyliśmy wnętrza Pałacu zgodnie z ich ówczesnym przeznaczeniem, zgłębiając jednocześnie unikalny, niewykorzystany dotąd temat unii polsko – saskiej – podkreślał dyrektor placówki Grzegorz Skrzynecki.

Podczas uroczystości otwarcia nie zabrakło barokowego tańca oraz barokowej muzyki wykonanej podczas mini recitalu.
Podniosła ceremonia była również znakomitą okazją do podziękowań i wyróżnień. Specjalne statuetki orłów wręczone zostały wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy Pałacu.

Z kolei kutnowscy muzealnicy: Michał Jabłoński, Sylwia Kacalak, Grzegorz Skrzynecki, Piotr Stasiak otrzymali odznakę Zasłużony Dla Kultury. Dodatkowo dyrektor Grzegorz Skrzynecki oraz zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Saskiego Piotr Stasiak odznaczeni zostali brązowym Krzyżem Zasługi Dla Edukacji.

„Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”

    Pałac podróżny, czy też pałac pocztowy króla Augusta III, zwany potocznie Pałacem saskim to najstarszy i najcenniejszy zabytek w mieście z 1750 roku. Został wybudowany jako jeden z elementów wielkiego przedsięwzięcia budowy nowego traktu, łączącego dwie stolice: Drezno i Warszawę.

O unikalności tego obiektu stanowi:
- połączenie architektury drewnianej (szachulcowej) o cechach rezydencji pałacowej, połączonej z funkcją zajazdu, zbudowanego w stylu tak zwanego baroku drezdeńskiego;
- takie połączenie architektury i funkcji nie zachowało się w żadnym innym miejscu w Polsce;
- to jedyna architektoniczna pozostałość po czasach unii polsko - saskiej i budynkach powstałych z polecenia Augusta III, będących jego prywatną własnością;
- to zabytek stanowiący swoisty pomnik jednego króla łączącego dwa państwa i dwie kultury pod jednym berłem.

Pałac Saski stanowi zarazem najcenniejsze dziedzictwo materialne i kulturowe Kutna o znaczeniu wręcz europejskim.

W wyniku pożaru, jaki miał miejsce 19 stycznia 2003 roku, znaczna część obiektu uległa zniszczeniu. Aby przywrócić pałacowi dawną świetność Miasto Kutno kontynuowało złożony proces regulowania stanu prawnego nieruchomości. Ostatecznie w czerwcu 2011 roku samorząd miejski stał się jedynym właścicielem. To umożliwiło rozpoczęcie prac archeologicznych, badawczych i koncepcyjnych, mających na celu rewaloryzację obiektu. w 2017 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono pracownię projektową, która opracowała kompletną wielobranżową dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”. Projekt wykonała Pracownia Projektowo-Usługowa MAGBUD Bogdan Krawczyk z Kutna we współpracy z zespołem projektantów z Krakowa w tym: mgr inż. arch. Łukaszem Krajewskim oraz mgr inż. arch. Magdaleną Krajewską.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane  wykonawcą zadania została firma Przedsiębiorstwo Budowlane KROL Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kłodawie. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła firma MBI Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Podpisanie umowy miało miejsce w dniu 20 marca 2019 roku.

Wszystkie prace budowlane przy zabytku realizowane były pod nadzorem służb konserwatorskich tj. kierownika robot konserwatorskich, inspektora nadzoru konserwatorskiego i akceptowane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach konsultacji współpracowano z prof. nadzw. dr hab. Jakubem Sito, profesorem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz dr hab. inż. Ulrichem Schaafem, profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Roboty budowlane przeprowadzono w okresie od 28 marca 2019 roku do 28 listopada 2022 roku.

Zakres prac obejmował:
- rozbudowę, remont, przebudowę i częściową odbudowę Pałacu Saskiego,
- remont i przebudowę budynku Ratusza Miejskiego,
- budowę pawilonu ekspozycyjnego,
- budowę łącznika północnego - ekspozycyjnego, łącznika wschodniego – wejściowego oraz łącznika podziemnego,
- wykonanie przyłączy sieciowych dla wszystkich wymienionych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Wartość robót budowlanych wyniosła 35 934 396,35 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” przyczyniła się do przywrócenia unikalnego zabytku, a tym samym stała się jedną z najcenniejszych wizytówek naszego miasta.