Biuletyn Informacji Publicznej

Są wyniki Lokalnego Programu Mikrograntów

Mikrogranty 2022

Pokoleniowy piknik integracyjny, morsowanie, odkrywanie kutnowskiej strefy inwestycyjnej czy gra w LARP’a, to tylko niektóre zadania, które zostaną zrealizowane w ramach kutnowskich mikrograntów. Trwa druga edycja Lokalnego Programu Mikrograntów w Kutnie. Poznaliśmy oficjalną liczbę zwycięskich projektów. Łącznie doceniono 30 pomysłów o łącznej wartości 111 000,00 zł.

To o ponad 30 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku. O realizację swoich projektów mogły ubiegać się grupy mieszkańców (min. trzy osoby) oraz organizacje pozarządowe. Projekty dotyczą działań z zakresu: kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji marki Kutna - miasta róż i projektów różanych, edukacji, ekologii, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień.

MIKROGRANTY W KUTNIE 2023 to Program realizowany wspólnie przez Miasto Kutno, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, finansowany z Budżetu Miasta Kutno.

Zwycięskim wnioskodawcom, grupom mieszkańców i organizacjom, serdecznie GRATULUJEMY i już zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji i podpisywania umów w poniedziałek - 05.06.2023 r. o godz. 15.30 do Centrum Seniora. 

 

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Lista Laureatów
492.43 KB Pobierz