Biuletyn Informacji Publicznej

Apel o pomoc finansową na rzecz obywateli Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Szanowni Państwo,

    w obliczu potężnego konfliktu zbrojnego, jaki odgrywa się tuż za granicami naszego państwa, solidaryzujemy się z zaatakowanym narodem ukraińskim.
Od pierwszych dni tej tragedii doświadczamy ogromnej skali zaangażowania i wsparcia ze strony osób prywatnych, jak i lokalnych stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. To bardzo budujące, że potrafimy być tak solidarni. Całej społeczności kutnowskiej pragniemy przekazać słowa wielkiego uznania
i wdzięczności za ciągłe wsparcie i przekazaną już pomoc.
    Jednakże naród ukraiński, przeżywający tragizm wojny, nadal potrzebuje naszego wsparcia. Dlatego kierujemy gorący apel do mieszkańców Kutna, ale też instytucji, firm, organizacji pozarządowych czy wspólnot parafialnych. W tym celu  Społeczna Fundacja Miasta Kutna uruchomiła specjalne konta bankowe na zbiórkę środków finansowych. Jednym z zadań statutowych fundacji jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie współpracy między różnymi środowiskami. Otrzymana pomoc będzie kierowana do Ukrainy,
jak i osób narodowości ukraińskiej, przebywających w naszym mieście.
    Wpłaty na rzecz Społecznej Fundacji Miasta Kutna z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie można kierować na wskazane poniżej konta:

Bank BNP PARIBAS Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

- nr konta (waluta PLN) - 07 1600 1462 1837 0522 0000 0004
- nr konta (waluta EUR) - 77 1600 1462 1837 0522 0000 0005

W tytule przelewu prosimy o wpisanie ,,Pomoc dla Ukrainy".
Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej bohaterskimi obywatelami.

 

Apel Prezydenta Kutna i Społecznej Fundacji Miasta Kutna