Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

15.07.2024 14:00 - 16.07.2024 19:00

UWAGA - UPAŁ !!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 - upał/2
Biuletyn Informacji Publicznej

Pomnik Bolesława Wituszyńskiego

Pomnik Bolesława Wituszyńskiego

Bolesław Wituszyński urodził się 27 kwietnia 1912 roku w Leśnikach, w powiecie garwolińskim. Ukończył Technikum Ogrodnicze w Pszczelinie. Praktykował w najlepszych polskich szkółkach roślin, m.in. u Hosera w Żbikowie. W 1937 roku otrzymał posadę ogrodnika w majątku rodziny Hertzów w Koserzu k. Krośniewic. W następnych latach pełnił funkcję administratora szkółek, a w 1938 roku założył własną szkółkę. W latach 50 - tych XX wieku przybył do Kutna, gdzie założył i prowadził własne gospodarstwo ogrodnicze. Pod koniec lat 50. produkcja róż w jego szkółce liczyła kilkaset tysięcy krzewów rocznie, a dzięki wysokiej jakości materiału szkółkarskiego była znana i ceniona nie tylko w kraju, ale i za granicą. Utrzymywał kontakty z największymi światowymi hodowcami róż tj. Jackson&Perkins (USA),  Kordes&Sohne (Niemcy), Tantau (Niemcy),  i Strobl (Niemcy), De Ruiter (Holandia) czy McGredy (Irlandia).

Jego osiągnięcia twórcze to przede wszystkim cztery własne odmiany róż tj: „Kutno” (1965), „Marylka” (1967), „Kopernik” (1969) oraz niezarejestrowana odmiana „Leszek” (1980).

Wraz z synem Lechosławem był inicjatorem organizacji wystaw róż w Kutnie. To m. in. on był pomysłodawcą dzisiejszego Święta Róży, początkowo zwanego Kutnowskim Jarmarkiem Różanym. Charakteryzowała go szczególna dbałość o kutnowską przestrzeń publiczną. Ukwiecał różami parki i skwery uliczne, otaczał troską oryginalne egzemplarze drzew. W zakresie wiedzy o różach zawsze służył radą i pomocą.

Za swoją pracę i działalność społeczną otrzymał liczne odznaczenia i medale.

Bolesław Wituszyński zmarł 29 kwietnia 1991 roku w Kutnie. Spoczął na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

W dniu 18 marca 2014 roku Rada Miasta Kutno nadała jego imię jednej z kutnowskich ulic.