Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

Upał
28.06.2022 14:29 - 29.06.2022 23:59

Dziś i jutro nie będzie upału.

więcej informacji o Odwołanie ostrzeżenia Nr45 - Upał
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Nasza Eko – klasa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie”

Projekt pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Nasza Eko – klasa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie”

Projekty UM Kutno

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie przystąpiła do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą „Nasze ekologiczne pracownie” i otrzymała dofinansowanie na realizację zadnia:  Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Nasza Eko – klasa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie”.

Całkowita wartość zadania wynosi 44026,00 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 39526,00 (90,00% wartości kosztu całkowitego).

Głównym celem projektu jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych.

Projekt obejmuje:

  • zakup elementów wyposażenia pracowni, takich, jak m.in. zestaw mebli, stoły  i krzesła uczniowskie, mobilny stolik demonstracyjny, parapetowa szklarnia do uprawy ziół, rolety;
  • zakup roślin doniczkowych (20 szt.);
  • zakup pomocy dydaktycznych bezpośrednio związanych z edukacją ekologiczną (74 szt.);
  • zakup sprzętu audio video, komputerowego (tablica interaktywna z oprogramowaniem, projektor ultrakrótkoogniskowy, laptop, wizualizer);
  • zakup tabliczek/etykiet do oznaczania roślin (25 szt.);
  • zakup fototapety przedstawiającej walory przyrodnicze regionu;
  • wykonanie prac remontowych – odnowienie pomieszczenia, w którym utworzono pracownię ekologiczną.

Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano do 31.08.2020 r.

http://www.wfosigw.lodz.pl