Biuletyn Informacji Publicznej

Nazwa zadania: „Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie”

Nazwa zadania: „Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie”

Projekty UM Kutno

www.wfosigw.lodz.pl

Nazwa zadania: „Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie”

Wartość ogólna zadania: 4.809.000,00 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie 3.169.197 zł

Opis zakresu projektu:

 • usunięcie drzew ze względów zdrowotnych,
 • usunięcie krzewów,
 • wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewostanie,
 • wykonanie wiązań linowych,
 • przesadzenie istniejących drzew ze względów zdrowotnych,
 • zakup i sadzenie drzew,
 • zakup i sadzenie krzewów,
 • zakup i sadzenie roślin wieloletnich,
 • przygotowanie podłoża pod byliny, żywopłoty, rośliny wypełniające,
 • usunięcie drzew ze względów kompozycyjnych,
 • wykonanie trawników,
 • zakup i montaż elementów małej architektury,
 • przebudowa alejek parkowych i oświetlenia,
 • działania informacyjno-promocyjne (publikacja),
 • dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej,
 • wykonanie przyłącza elektrycznego do toalety,
 • założenie systemu monitoringu wizyjnego.