Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 • Naczelnik 24 253 11 20
 • Zastępca Naczelnika 24 253 11 28
 • Sprawy Kadrowe
  • 24 253 12 31,
  • 24 253 11 66
 • Archiwum 24 253 12 39
 • Punkt Obsługi Interesantów - Kancelaria
  • 24 253 12 07,
  • fax 24 254 28 36
 • Inspektorzy 24 253 11 29
 • Pracownicy Obsługi
  • 24 253 12 56,
  • 24 253 12 18,
  • 24 253 11 00