Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Seniorów już funkcjonuje

Na zdjęciu widać 10 członków Rady Seniorów

Na pierwszym posiedzeniu zebrała się w czwartek (10.06) kutnowska Rada Seniorów. Kandydatury członków rady zostały wysunięte przez stowarzyszenia działające na terenie Miasta Róż. W październiku ubiegłego roku nastąpiło głosowanie, które wyłoniło członków rady. Teraz nadszedł czas na pierwsze posiedzenie organu, który ma być ciałem doradczym prezydenta Kutna.

- Bardzo się cieszymy, że po miesiącach obostrzeń związanych z pandemią mogło odbyć się inauguracyjne spotkanie rady. Po pierwsze, bo zostało ukonstytuowane bardzo ważne gremium, które będzie wytyczało kierunki polityki senioralnej w naszym mieście, a po drugie, bo będzie to prowadzone w ścisłym porozumieniu ze środowiskiem seniorów i dzięki temu liczymy na nowe inicjatywy i pomysły - podkreślał Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna.

Rada Seniorów dzisiaj wybierała swoje prezydium. Przewodniczącym został były prezydent Kutna Krzysztof Wacław Dębski. Zastępcą wybrano Stanisława Kołodziejczaka, natomiast sekretarzem została Jolanta Gajda.

- Ustaliliśmy już pierwszy termin roboczego spotkania. Myślę, że już po pierwszej naszej dyskusji powiedzieliśmy sobie, czym chcielibyśmy się zajmować. Będziemy chcieli zarazić pomysłami prezydenta i urząd miasta, ale będziemy chcieli również aktywnie działać przy współtworzeniu strategii na kolejne 10 lat. Pomysłów jest sporo. To, co dzisiaj było zaakcentowane, to problem komunikacji i zachęty do aktywności dla seniorów, bo na ten moment aktywnie w życiu miejskim uczestniczy jedynie 10 procent seniorów - zaznaczał Krzysztof Wacław Dębski.

Poniżej pełny skład kutnowskiej Rady Seniorów:

Krzysztof Wacław Dębski - przewodniczący;

Jolanta Gajda - sekretarz;

Stanisław Gralak;

Julianna Barbara Herman;

Marek Kacprzak;

Maria Kolasińska;

Stanisław Kołodziejczak - zastępca przewodniczącego;

Michał Sinior;

Andrzej Sobczak;

Andrzej Zielonka.