Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Róż w gotowości do pomocy uchodźcom

Kutno pomoże uchodźcom

Kutno jest gotowe pomóc obywatelom Ukrainy. Nie mniej jednak potrzebne są odpowiednie regulacje prawne.

- Kryzys za wschodnią granicą naszego państwa wymaga od nas solidarności z obywatelami ukraińskimi, dlatego deklarujemy gotowość do ich wsparcia, kiedy wybiorą nasze miasto jako miejsce swojego bezpiecznego schronienia - podkreśla prezydent Kutna Zbigniew Burzyński.

Jednakże aktualne uwarunkowania prawne, w jakich musi poruszać się samorząd kutnowski, nie przewidują możliwości finansowania kosztów przyjęcia przez miasta uchodźców. W zależności od rozwoju sytuacji mogą to być zróżnicowane koszty.

- Konieczne jest ze strony rządu podjęcie pilnych działań w zakresie wprowadzenia rozwiązań prawno-finansowych w tej kwestii. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że będzie to wyzwanie dla samorządu kutnowskiego, któremu musimy sprostać z czysto humanitarnych pobudek - dodaje prezydent Zbigniew Burzyński. 

W kwestii zapewnienia możliwości zakwaterowania miasto Kutno przygotowuje lokale mieszkalne w ramach gminnych zasobów mieszkaniowych. W sytuacji, gdy ukraińscy uchodźcy będą potrzebować innych form pomocy zostaną one w trybie pilnym rozpatrzone, a niezbędna pomoc udzielona.

W zakresie społecznego wsparcia obywateli narodowości ukraińskiej aktywne działania podejmuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Spółka uruchomiła Centrum Wsparcia i Integracji Cudzoziemców w Kutnie tworzące bazę wolontariuszy i firm, chcących pomóc obywatelom Ukrainy. Centrum gromadzi dane dotyczące możliwości udostępnienia tymczasowego lokum, zapewnienia transportu osób czy udzielenia innej pomocy. Spółka organizuje również kursy nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 508 284 365 i 516 264 471. 

- Do nas również docierają liczne sygnały i propozycje wsparcia od osób prywatnych i instytucji, za które dziękujemy. Na bieżąco pozyskane informacje będziemy wykorzystywać i koordynować działaniami przy udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy - podsumowuje prezydent Burzyński.