Opady marznące

Ostrzeżenie meteorologiczne

02.12.2022 09:15 - 03.12.2022 11:00

Opady marznące /1

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 84
Biuletyn Informacji Publicznej

Bożena Gajewska i Wiesław Paluchowski z nagrodami Miasta Kutno

Nagroda Miasta Kutno

Dwoje wybitnych kutnian zostało odznaczonych podczas wtorkowej (22.11) sesji Rady Miasta specjalnymi nagrodami. Mowa o Bożenie Gajewskiej i Wiesławie Paluchowskim, którzy swoją pracą przez lata przyczyniali się do krzewienia kultury i historii Kutna.

Bożena Gajewska otrzymała Honorową Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno. Regionalistka od 2013 roku do 2022 roku (dwie kadencje) pełniła funkcję Prezesa w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Wcześniej (przed 2013 rokiem) przez 4 lata pracowała w tym stowarzyszeniu jako sekretarz. Tę społeczną funkcję wykonywała z radością i pasją, ale też z ogromną odpowiedzialnością.

Dzięki Bożenie Gajewskiej Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej stało się stowarzyszeniem jeszcze bardziej rozpoznawalnym i docenionym za swoją działalność merytoryczną nie tylko w województwie łódzkim, ale też w całym kraju. Stało się stowarzyszeniem idącym z duchem czasu, posiadającym bogatą stronę internetową i FB, dbającym o promocję i wizerunek.

Wiesław Paluchowski to wieloletni prezes Stowarzyszenia Historycznego „Pułk 37”. Pan Prezes otrzymał Nagrodą Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie aktywności społecznej na rzecz popularyzacji i powszechnego dostępu do historii oraz pielęgnowania tradycji wojskowych i patriotycznych związanych z regionem – 37 Pułkiem Piechoty oraz Bitwy nad Bzurą.

Wiesław Paluchowski

Nagroda dla Wiesława Paluchowskiego

Nagroda dla Wiesława Paluchowskiego

Nagroda dla Wiesława Paluchowskiego

Nagroda dla Wiesława Paluchowskiego

Nagroda dla Wiesława Paluchowskiego

Nagroda dla Wiesława Paluchowskiego