Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne

Silny wiatr
23.09.2021 14:00 - 24.09.2021 06:00

Prognozowane zjawisko: Silny wiatr/1

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 75
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie

Badania warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie

Szanowni Państwo!

Wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej kierujemy do Państwa ankietę, która umożliwi nam poznanie poglądów i opinii mieszkańców Kutna. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli Urzędowi Miasta i pozostałym instytucjom miejskim na doskonalenie usług publicznych oraz umożliwi planowanie rozwoju naszej społeczności.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Ponadto, jeśli wyrażą Państwo zgodę na wypełnienie ankiety, mogą Państwo odmówić udzielania odpowiedzi na niektóre pytania. W takim wypadku prosimy je po prostu pominąć, bez podawania przyczyn.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana.

Wypełnioną ankietę odbierze od Państwa ankieter w terminie ok. 2 dni od jej pozostawienia.

Jeśli nie macie Państwo możliwości przekazania ankiety – bezpośrednio ankieterowi, wówczas można ją wrzucić do skrzynki znajdującej się w Urzędzie Miasta Kutna, w Kutnowskim Domu Kultury lub w Galerii Różanej.

Ankietę można również wypełnić przez internet na stronie www.frdl-lodz.pl/badanie

Z góry bardzo dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Wyniki badania będą publicznie dostępne.