2024

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 168/2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 13 czerwca 2024 roku na powierzenie realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu, dotyczącego realizacji projektów z zakresu zadań publicznych, określonych w Programie współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Mikrogranty Kutno 2024
752.48 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 132/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu, dotyczącego realizacji projektów z zakresu zadań publicznych, określonych w Programie współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Mikrogranty Kutno 2024 r.
3.32 MB Pobierz
Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 127/2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 7 maja 2024 roku na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
692.08 KB Pobierz
Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenia PMK nr 105/2024 z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
3.45 MB Pobierz
Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE NR 6/2024 PREZYDENTA MIASTA KUTNO z dnia 10.01.2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4.63 MB Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE NR 38/2024 PREZYDENTA MIASTA KUTNA z dnia 22 .02.2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
6.41 MB Pobierz
pdf ZARZĄDZANIE NR 44/2924 PREZYDENTA MIASTA KUTNO z dnia 29.02.2024r. w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2024 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
1.09 MB Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE NR 59/2024 PREZYDENTA MIASTA KUTNA z dnia 15.03.2024r. w sprawie ogłoszenia DRUGIEGO otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2.13 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 73/2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
931.79 KB Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE NR 99/2024 PREZYDENTA MIASTA KUTNA z dnia 26.04.2024r.w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2024 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
715.61 KB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/2024

Załączniki