Poznaj i skorzystaj z programu „Ciepłe mieszkanie”.

zdjęcie przykładowe z termostatem i logo programu[0]

Szanowni Państwo, 
Miasto Kutno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje Program „Ciepłe mieszkanie”. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny, wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, (t.j. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne), nie posiadającym centralnego systemu ogrzewania, które korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Miasto Kutno, w celu oszacowania liczby zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania oraz określenia wysokości oczekiwanego wsparcia, zobowiązane jest do zebrania deklaracji od mieszkańców, którzy będą chcieli skorzystać z Programu. Działanie to stanowić będzie podstawę  do wystąpienia o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W związku z tym zwracam się z prośbą do osób, które będą chciały skorzystać z Programu, o wypełnienie deklaracji, które można pobrać na dole tej aktualności: 

Deklaracja nie stanowi zobowiązania ani oficjalnego zgłoszenia udziału w Programie.

Czego dotyczy dofinansowanie:
Przedsięwzięciem objętym dofinansowaniem jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
1.    zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego;
2.    podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
1.    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
3.    zakup i montaż okien lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
4.    zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
5.    dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Wysokość dofinansowania 
uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
1)    podstawowym 
•    w przypadku osób, których roczny dochód nie przekracza kwoty 120.000,00 zł (dochód tylko Wnioskodawcy),
•    poziom dofinansowania może wynieść: do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł.

2)    podwyższonym 
•    w przypadku osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:               
•    1.673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 
•    2.342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
•    poziom dofinansowania może wynieść: do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł.

3)    najwyższym 
•    w przypadku osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 
•    900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 
•    1.260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 
•    które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek musi przysługiwać  w każdym                    z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,
•    poziom dofinansowania może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł.
W przypadku 2) i 3) poziomu dofinansowania niezbędne będzie przedłożenie stosownego zaświadczenie o wysokości dochodów.

Prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców o składanie deklaracji informacyjnej w terminie do 16 grudnia 2022 r., do Urzędu Miasta Kutno, w jeden z następujących sposobów:
•    osobiście,
•    pocztą na adres: Urząd Miasta Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99- 300 Kutno lub
•    na adres  e-mailowy: urzadat[1]um [dot] kutno [dot] pl

Więcej informacji o Programie:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
 

Infografika dot. programu[2]

 

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
docx Deklaracja "Ciepłe mieszkanie" - doc
26.52 KB Pobierz
pdf Deklaracja "Ciepłe mieszkanie" - pdf
104.87 KB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/aktualnosc/poznaj-i-skorzystaj-z-programu-cieple-mieszkanie

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/news_node/public/obrazek/2022-11/ciep%C5%82e%20mieszkanie%20aktualno%C5%9B%C4%87%20%282%29.jpg?itok=_PR74bBY
  • [1] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/cipele%20mieszkanie.jpg