Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami, by wspólnie można zrealizować zadanie publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy, którzy mają pomysł na ważne dla swojej okolicy przedsięwzięcie, mogą złożyć wniosek do Miasta, by wspólnie ten pomysł zrealizować.

Zasady współpracy określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwała Rady Miasta Kutno Nr V/73/15 – w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno.

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr V/73/15 Rady Miasta Kutno z 31 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
57.96 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 103/2015 Prezydenta Miasta Kutno z 15 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych
1.77 MB Pobierz
doc Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
26.5 KB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/inicjatywa-lokalna

Załączniki