Rada Sportu Miasta Kutno

Grafika prezentująca atrybuty różnych dyscyplin na zielonym tle[0]

Do kompetencji Rady Sportu Miasta Kutno należy proponowanie, doradzanie lub opiniowanie działań związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu. Rada będzie miała wpływ m.in.

 • na strategię i programy rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
 • projekty uchwał dotyczące tworzenia warunków i trybu finansowania,
 • program rozwoju bazy sportowej i turystycznej na terenie Kutna w tym miejscowych planów zagospodarowania terenu,
 • realizację międzyszkolnych programów sportowych.
 1. Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2011 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie powołania Rady Sportu Miasta Kutno, ustalenia składu i zasad powoływanie członków Rady Sportu oraz ustalania regulaminu jej działania.
 2. Zarządzenie Nr 100/2019  z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu Miasta Kutno.
 3. Uchwała Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z 26.10.2010 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Kutno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi Sportu
 4. Uchwała Nr III/25/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Kutno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi Sportu
 5. Uchwała Nr XV/163/11 Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2011 r.w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Miasto Kutno za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/rada-sportu-miasta-kutno

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/wide/public/paragraph.image.field_image/Rada%20Sportu%20Miasta%20Kutno_1.png?itok=ds9bdwJ0