Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury

 1. Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. J. H. Dąbrowskiego
  ul. Dąbrowskiego 1, 99-300 Kutno
 2. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kutno
  ul. Troczewskiego 2a, 99-300 Kutno
  tel.: 667 914 064
  e-mail: kutnoat[9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]zhp [dot] pl
  www: http://www.kutno.zhp.pl
 3. Grupa Przyjaciół "od jutra"
  ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno
  tel.: 24 252 82 92
  e-mail: grupaprzyjaciolodjutraat[9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]gmail [dot] com
  www: www.odjutra.weebly.com
 4. Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki
  ul. Pałacowa 8, 99-300 Kutno
  e-mail: j-domagalaat[9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]wp [dot] pl
 5. Kutnowskie Towarzystwo Historyczne
  Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 254 79 64
  e-mail: kontaktat[9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]kth-kutno [dot] pl
  www: http://www.kth-kutno.pl
 6. Ochotnicza Straż Pożarna "Dąbrowszczak"
  ul. Dąbrowskiego 1, 99-300 Kutno
  tel.: 606 258 097
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie
  ul. 1 Maja 7, 99-300 Kutno
 8. Polskie Towarzystwo Różane
  ul. Żółkiewskiego 4, 99-300 Kutno
  e-mail: biuroptrat[9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]gmail [dot] com
  www: http://polskietowarzystworozane.org
 9. Regionalne Towarzystwo Muzyczne
  ul. Staszica 8, 99-300 Kutno
  www: www.rtmkutno.pl
 10. Społeczna Fundacja Miasta Kutna
  ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 355 10 12
  www: http://www.sfmk.kutno.pl/
 11. Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej – Nowa Wieś”
  Nowa Wieś 56 b, 99-300 Kutno
 12. Stowarzyszenie "Clonovia" w Klonowcu
  os. Klonowiec Stary, 99-306 Łanięta
  tel.: 501 579 067
 13. Stowarzyszenie "Rajd Motocyklowy szlakiem walk nad Bzurą"
  Osiedle Łąkoszyn 5/1, 99-300 Kutno
 14. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO im. J. Kasprowicza
  ul. Okrzei 1a, 99-300 Kutno
 15. Stowarzyszenie Chór Speranza
  ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno
  tel.: 604 308 099
  e-mail: speranzaat[9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]onet [dot] pl
 16. Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37
  Grabków 8a, 99-300 Kutno
  tel.: 511 374 762
  e-mail: kontaktat[9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]odysejahistoryczna [dot] org [dot] pl
  www: http://www.odysejahistoryczna.org.pl
 17. Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury
  ul. Żółkiewskiego 4, 99-300 Kutno
 18. Stowarzyszenie Pomocy Laris
  ul. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno
  tel.: 602 599 243
 19. Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki
  ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno
  tel.: 355 10 12 (wew. 111)
 20. Stowarzyszenie Przyjaciół I Kutnowskiego Szczepu Innominata
  ul. Dąbrowskiego 1, 99-300 Kutno
 21. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
  ul. Narutowicza 20, 99-300 Kutno
  www: http://www.utwkutno.pl
 22. Stowarzyszenie Złoty Wiek
  ul. Jagiełły 6, 99-300 Kutno
  tel.: 601 491 440
  e-mail: jola [dot] gajdaat[9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]op [dot] pl
 23. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
  ul. Narutowicza 20, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 252 72 72 w godzinach pracy sekretariatu tj. we wtorki od 16.00 do 19.00; w piątki od 8.00 do 11.00 
  e-mail: pocztaat[9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]tpzk [dot] eu
  www: http://www.tpzk.eu/news.php
 24. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej
  ul. Narutowicza 20, 99-300 Kutno
  tel.: 503 005 983
  e-mail: zespolat[9][8][7][6][5][4][3][2][1][0]folklor-kutno [dot] pl
  www: http://www.folklor-kutno.pl

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/stowarzyszenia-realizujace-zadania-z-zakresu-kultury

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [1] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [3] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [4] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [5] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [6] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [7] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [8] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [9] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif