Ulgi dla inwestorów

Obecnie w Kutnie obowiązuje Uchwała Nr XVII/188/15 Rady Miasta Kutno z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Zwolnienie, o którym mowa w niniejszej uchwały przysługuje:

 • na wspieranie inwestycji początkowej,
  lub
 • na utworzenie miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.

Zwolnienie o z podatku od nieruchomości  w ramach wspierania inwestycji początkowej  przysługuje (przy zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy) na okres:

 • 1 roku - jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 10 milionów złotych,
 • 2 lat - jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 20 milionów złotych,
 • 3 lat - jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 30 milionów złotych.

Wielkość zwolnienia związana z utworzeniem nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy. Przysługuje ono przedsiębiorcy (przy zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy) na okres:

 • 1 roku - jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 20,
 • 2 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 50,
 • 3 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 100,
 • 4 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 150,
 • 5 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 300.
   

Zwolnienia z tytułu działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Kutnie, na terenach objętych statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uprawnia do skorzystania z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Poziom pomocy publicznej dla województwa Łódzkiego, w tym dla Podstrefy Kutno jest najwyższy w Europie – nawet do 55%.

Więcej informacji na temat warunków prowdzenia działalności Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej znajduje się tutaj

Dostępne wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy

Wsparcie dotyczące tworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu kutnowskiego udzielane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Aktualnie prowadzone są cztery programy w tym zakresie. Są to:

 • prace interwencyjne,
 • prace interwencyjne dla 50-latków,
 • staże,
 • refundacja dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych.

Programy szkoleniowe

W ramach usługi szkoleniowej Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje szkolenia grupowe oraz szkolenia indywidualne organizowane na wniosek osoby uprawnionej. Powiatowy Urząd Pracy może być organizatorem szkoleń dla osób bezrobotnych pod potrzeby firmy z kapitałem zagranicznym w momencie osadzenia się firmy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem skorzystania z finansowania jest wcześniejsze zgłoszenie zakresu tematycznego szkoleń oraz przewidywana ilość osób, które miałyby z niego skorzystać. Całkowity koszt takiego szkolenia pokrywany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Ze szkoleń mogą skorzystać jedynie osoby bezrobotne.

 


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/atut-inwestycyjny/ulgi-dla-inwestorow

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/node.investment_advantage.field_image/3p9f7s3c.jpg?itok=YYwNbx1F