Partycypacja

Grafika prezentująca kilkoro rąk wspólnie układających puzzle[0]

Partycypacja jest zaproszeniem mieszkańców są do wzięcia udziału w podejmowaniu decyzji, które dotyczą danej społeczności.  Dzięki niej mieszkańcy mogą włączać się w dyskusję nad ważnymi dla siebie sprawami, wyrażać opinię i współdecydować o sprawach dotyczących ich społeczności.

Partycypować może każdy, w tym również organizacje pozarządowe. Odgrywają one często rolę inicjatora całego działania oraz pewnego rodzaju pośrednika między dwoma głównymi „aktorami”. 

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do partycypacji poprzez:


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/partycypacja

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/wide/public/paragraph.image.field_image/partycyoacja%20.png?itok=mzx7scVK