2023

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie nr 276/2023 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 4.12.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
4.64 MB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 2/2023 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 10.01.2023r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2023 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2.68 MB Pobierz
Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf ZARZĄDZENIE nr 300/2023Prezydenta Miasta Kutno z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 4 grudnia 2023 roku na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
663.34 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 22/2023 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 08.02.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
3.47 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 34/2023 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 22.02.2023r. w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert z dnia 10 stycznia 2023 roku na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
577.55 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 88/2023 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 28.04.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
3.39 MB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 107/2023 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 29.05.2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 28 kwietnia 2023 roku na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
680.73 KB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/2023-0

Załączniki