Kamienica w której mieszkał Dr Antoni Troczewski

W tej kamienicy przy ul. Narutowicza 127 w latach 1920 – 1928 mieszkał dr Antoni Troczewski, lekarz, działacz społeczny i narodowy.

 W dniu 3 maja 1927 roku odbyło się tu podpisanie aktu erekcyjnego sztandaru Związku Ludowo Narodowego z udziałem ks. Michała Woźniaka i członków zarządu ZLN. Na sztandarze z jednej strony na polu czerwonym widniał Orzeł Biały z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna”, z drugiej strony na polu białym, wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej i herb miasta Kutna z napisem wokół „Koło Powiatowe Zw. Lud. Nar. Ziemi Kutnowskiej”.

W styczniu 1927 roku w mieszkaniu dr. Antoniego Troczewskiego przy ul. Narutowicza 127 powołany został kutnowski oddział Obozu Wielkiej Polski, którego przywódcą został Mieczysław Fijałkowski.

W lipcu 1928 roku dr. A. Troczewskiego odwiedził tu przywódca obozu narodowego w Polsce Roman Dmowski.

Dr Antoni Troczewski zmarł w swoim mieszkaniu w dniu 22 września 1928 roku. Dwa dni później odbył się Jego pogrzeb, którego opis zachował się w ówczesnej prasie:

„Orszak żałobny prowadzi ks. prałat Woźniak w otoczeniu duchowieństwa Ziemi Kutnowskiej. Na czele pochodu idą Sokoli konni i piesi, których nauczył jak Ojczyźnie służyć, idą strażacy..., szkoły..., sierotki..., cechy i bractwa, organizacje rolnicze i społeczne..., za trumną, przykrytą sztandarem Stronnictwa Narodowego, którego był ostoją...”.

Roman Dmowski na koniec uroczystości pogrzebowych podziękował tym, „którzy uczcili Zmarłego, z którym wiązały go serdeczne pierwsze lata pracy dla Polski i czasy narodzin idei narodowej, która organizowała i uświadamiała naród, przygotowując go do walki o niepodległość i zjednoczenie”.


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/warto-zobaczyc/kamienica-w-ktorej-mieszkal-dr-antoni-troczewski

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/node.worth_seeing.field_image/troczewski.jpg?itok=oIRAHhGa