Program "Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+"

Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+[0]

„Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+” to program nastawiony na wsparcie rodzin, w tym również rodzin zastępczych z trójką (lub więcej) dzieci. Korzystać z niego mogą rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, pozostających pod opieką rodzica).

Celem Karty jest promocja dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji, poprawa warunków życia, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach, wspieranie oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/program-kutnowska-karta-duzej-rodziny-3

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/kkdr3%2B_0.png