Asystenci osób niepełnosprawnych czekają

Na zdjęciu widać pomoc udzielaną osobie niepełnosprawnej[0]

Niepełnosprawni mieszkańcy Kutna mogą zgłaszać się do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Mogą z niego skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Asystenci osób niepełnosprawnych mają pomagać w codziennych obowiązkach oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Chodzi przede wszystkim o pomoc w dojazdach w wybrane miejsce np. do domu, pracy, placówek oświatowych, gabinetów lekarskich czy na przykład do rodziny lub znajomych. Asystenci mają być też pomocni w załatwianiu spraw urzędowych czy nawiązywaniu kontaktów z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami.

Osobiści asystenci będą do dyspozycji uczestników programu maksymalnie przez 60 godzin tygodniowo, ale czas pomocy będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb uczestników. Przystąpienie do programu będzie możliwe po skontaktowaniu się z Fundacją Inkubator Innowacji Społecznych, wypełnieniu oraz przekazaniu odpowiednich dokumentów.
Program będzie realizowany do końca tego roku. Pomoc jest oczywiście nieodpłatna. Wartość realizowanego programu to ponad 400 000 złotych. Zadanie jest finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

Szczegóły:
Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość zadania wynosi 404 206,88 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Cel Programu
Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
•    poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,
•    ograniczanie skutków niepełnosprawności,
•    stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
•    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Adresaci Programu
Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:
•    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
•    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Zakres usług asystenckich
Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:
•    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
•    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika Programu przy ich realizacji;
•    załatwianiu spraw urzędowych;
•    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
•    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
•    wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.
Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
Program realizowany będzie od 1.08.2021 r. do 31.12.2021 r.
Realizatorem zadania jest FUNDACJA INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?
1.    Zapoznaj się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
2.    Skontaktuj się z Realizatorem zadania w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu.
FUNDACJA INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH
siedziba: ul. Staszica 10a/44, 99-300 Kutno,
KRS: 0000653044, REGON: 366158358, NIP: 7752650968
Biuro obsługujące klientów i podopiecznych: ul. Warszawskie Przedmieście 31, 99-300 Kutno

Telefon kontaktowy:
Paweł Łebkowski: 502 831 024
Barbara Szczygielska: 578 007 747 lub 570 055 787
adres e-mail: fiis [dot] biuroat[2][1]gmail [dot] com lub lebkowskiat[2][1]gazeta [dot] pl

 
3.    Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie (Karta zgłoszenia do Programu dostępna poniżej w załączeniu).
4.    Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
5.    Przekaż dokumenty Realizatorowi zadania.

 

 

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Dokładny opis programu
1.11 MB Pobierz
pdf Karta zgłoszenia do programu
295.58 KB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/aktualnosc/asystenci-osob-niepelnosprawnych-czekaja

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/news_node/public/obrazek/2021-08/Asystenci.jpg?h=1a38b5f3&itok=gizvouz4
  • [1] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif