Twórcy Kultury 2021

Małgorzata Musiałowska jest rodowitą Kutnianką. Edukację muzyczną rozpoczęła w 1977 roku. W roku 1989 ukończyła PSM I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie w klasie skrzypiec oraz II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie o profilu matematyczno-fizycznym.
W 1994 roku uzyskała z  wyróżnieniem  dyplom  magistra  sztuki  na  wydziale  Teorii  Muzyki i Kompozycji, w zakresie teorii muzyki na podstawie pracy ,,Wątek góralski w twórczości Wojciecha  Kilara",   w  której  zamieściła obszerny wywiad, który przeprowadziła 
z kompozytorem.
W  2002 roku ukończyła Studium  Wychowania   Muzycznego   Carla   Orffa  w   Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od dzieciństwa związana z PSM I i II st. w Kutnie jako uczennica, a następnie nauczyciel teorii (od 1992 roku), wicedyrektor (w latach 1995-2004) oraz od 1 września 2004 roku do chwili obecnej jako dyrektor.
Przygotowała wielu uczniów do studiów na kierunkach: Muzykologia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski), Teoria Muzyki (Akademia Muzyczna  im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi) oraz kompozycja i aranżacja (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach). Wielu z nich powróciło do szkoły w Kutnie 
w charakterze nauczycieli.
Jest inicjatorką oraz członkiem Chóru Cantores Kutnovienses, który swoimi występami uświetnił wiele wydarzeń na terenie miasta i powiatu oraz nagrał dwie płyty CD, zawierające jej autorskie opracowania utworów. W swojej pracy twórczej opracowała na chór oraz zespoły kameralne kilkadziesiąt utworów klasycznych, religijnych oraz z gatunku muzyki rozrywkowej i filmowej. Zorganizowała wiele koncertów charytatywnych na rzecz Kutnowskiego Hospicjum oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnością. Włącza się w realizację wielu projektów na terenie miasta i powiatu, prowadząc m.in. koncerty.
Jako Dyrektor Szkoły w sposób znaczący dba o dobrą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza z Urzędem Miasta Kutna. Owocem tej współpracy jest udział szkoły w różnych przedsięwzięciach artystycznych oraz wydarzeniach historycznych, takich jak:

 • Święto Róży,
 • Obchody Roku Chopinowskiego z okazji 200-setnej rocznicy urodzin kompozytora,
 • Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 Jest także inicjatorką cyklicznych przedsięwziąć, takich jak:

 • Międzywojewódzki Konkurs na wykonanie utworu kompozytora polskiego,
 • Doroczne Koncerty Galowe Szkoły „Szkoła - Miastu”,
 • Powołania do życia Kutnowskiego Stowarzyszenia Promocji Muzyki, które działa od 2015 roku. Celem stowarzyszenia jest propagowanie muzyki, promocja uzdolnionej młodzieży, a także wspieranie działań szkoły muzycznej.

Wiele wydarzeń artystycznych na rzecz środowiska lokalnego powstaje dzięki dobrej 
i owocnej współpracy z instytucjami kultury, działającymi w Kutnie: Kutnowskim Domem Kultury, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kutnie, Muzeum Regionalnym w Kutnie.
W zakresie pracy o charakterze społecznym należy zaliczyć współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi: Hospicjum Kutnowskim, Stowarzyszeniem Bezrobotnych, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.
Jako Dyrektor PSM I i II stopnia w Kutnie dba o promocję i wizerunek Kutna podczas Konkursów i Festiwali Międzynarodowych (Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Castelfidardo we Włoszech - II nagroda dla zespołu, Festiwal Orkiestr Dętych w Grimmie (2015 roku)).
W ramach II Międzypowiatowej Konferencji Metodycznej organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach wygłosiła referat pt. „Kierowanie rozwojem osobowości artystycznej ucznia szkoły muzycznej w kontekście współpracy ze środowiskiem lokalnym”.
Szczególne osiągnięcia:

 • 2021 - Decyzją Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z dnia 8 marca wpisana na listy konsultantów CEA,
 • 2016 - Nagroda I st. Dyrektora CEA,
 • 2012 - Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
 • 2011 - Nagroda II stopnia Dyrektora CEA,
 • 2011 - Srebrna Odznaka Honorowa Łódzkiego Związku Koszykówki,
 • 2009 - Srebrny Medal za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP,
 • 2006 - Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP.

Największym sukcesem i przedsięwzięciem organizacyjnym jest doprowadzenie do kapitalnego remontu i termomodernizacji oraz jego ukończenie w 2019 roku (obiekty PSM w Kutnie, internat szkolny oraz budynek PSM - Filia w Łęczycy). Obecnie Pałac Gierałty, będący siedzibą szkoły muzycznej jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Kutnie.

Dzięki pozyskanym funduszom szkoła oraz internat zyskały nowe wyposażenie oraz wiele instrumentów wysokiej klasy, co sprawia, że dzieci i młodzież z miasta Kutna oraz okolic uczą się w doskonałych warunkach na miarę XXI wieku.

Wręczenia nagrody dokonano w dniu 14 października 2021 roku podczas jubileuszu 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie.

Wręczenia nagrody dokonano w dniu 14 października 2021 roku podczas jubileuszu 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie.[0]

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia tutaj.

Fot. PSM I i II st. w Kutnie

Małgorzata Musiałowska dyrektor PSM I i II stopnia w Kutnie[1]

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/tworcy-kultury-2021

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/Jubileusz_Szkoly_Muzycznej_089_0.jpg
 • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/body_gfx/public/paragraph.body_gfx.field_image/Malgorzata-Musialowska00-scaled.jpg?itok=quaswFkw