Nagroda Prezydenta w dziedzinie kultury

Rewers medalu  z napisami: w centralnej części - Twórcy kultury, na dole - Miasto Kutno. W dolnej części po prawej stronie znajduję się herb miasta. [0]

Nagroda Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury stanowi wyraz uznania dla osiągnięć artystycznych i działalności kulturalnej indywidualnych twórców lub środowisk artystycznych Kutna oraz osiągnięć z zakresu upowszechniania i ochrony kultury.

 

Opis medalu sporządzony przez jego twórcę prof. Dariusza Kacę:  Medal został odlany, z częściowo patynowanego brązu, na podstawie gipsowego projektu- modelu. Kształt medalu oparty jest na bazie koła, którego dolna część została odcięta. Jego przekątna w najszerszym miejscu wynosi 78 mm, a grubość w najszerszym miejscu osiąga 10 mm.

Celowe ścięcie dolnej partii nadaje medalowi niekonwencjonalny wygląd oraz umożliwia prezentowanie go w pozycji pionowej, bez dodatkowych konstrukcji.

Forma rewersu jest oparta na połączeniu elementów geometrycznych z organicznym. Geometria to połączenie piramidy o podstawie kwadratowej z podwójną spiralą, w którą wpleciony został element organiczny nawiązujący bezpośrednio do kwiatu róży.

Podwójna spirala oznacza drogę w procesie twórczym i jest symbolem doskonalenia się we wszystkich przejawach sztuki i kultury. Zwieńczeniem spirali jest piramida, której wierzchołek zawiera w sobie pierwiastek najwyższej doskonałości.

Róża jak wiadomo została wybrana znakiem rozpoznawczym naszego miasta i funkcjonuje w oficjalnym logotypie Kutna.

Rewers medalu zawiera kompozycję słowną i wraz z herbem Kutna spełnia rolę informacyjną określającą fundatora oraz przyszłych beneficjentów, niezależnie od płci i charakteru ich twórczej działalności.

Awers medalu[1]

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/nagroda-prezydenta-w-dziedzinie-kultury

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/rewers.jpg
  • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/awers.jpg