Twórcy Kultury 2017

Na zdjęciu Zbigniew Burzyński - Prezydent Miasta  Kutno, Laureat nagrody: Jarosław Makowski,  zastępca prezydenta:  Jacek Boczkaja i  dyrektor KDK Radosław Rojewski[0]

Twórcy Kultury 2017

Podczas jubileuszowej imprezy z okazji 45-lecia Kutnowskiego Domu Kultury Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno w dziedzinie kultury odebrał Jarosław Makowski.

Jarosław Makowski został uhonorowany Nagrodą w kategorii za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku (nagroda finansowa 4 000 zł brutto). W uzasadnieniu wyboru możemy przeczytać:

"W 2016 roku Jarosław Makowski napisał wniosek i zdobył dofinansowanie na projekt "Poznaj przyrodę regionu kutnowskiego", który dofinansowany został przez Wojewódzki Fudnusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Najważniejszym elementem projektu był opublikowany w październiku ubiegłego roku album o charakterze edukacyjnym pt. "Znane Nieznane. Przyroda regionu kutnowskiego" autorstwa Jarosława Makowskiego. W publikacji pzedstawiona zsotała przyroda Kutna i okolic w fotogragii. Poza samymi fotografiami, którr autor wykonywał w wolnym czasie realizując swoją pasję, album zawiera także przydatne informacje dotyczące flory i fauny regionu kutnowskiego. Album ""Znane Nieznane. Przyroda regionu kutnowskiego" cieszy się bardzo dużym uznaniem i bez wątpienia jego ukazanie się wypełniło lukę z zakresu wiedzy na temat przyrodnicznych aspektów naszego regionu, gdyż do tej pory w naszym mieście nie było publikacji na ten temat.

Ponadto w 2016 roku Jarosław Makowski zajmował się szeregiem innych działań z zakresy aniamcji wydarzeń kulturalnych, dzięki którym Kutnowski Dom Kultury postrzegany jest jako instytuacja promująca i upowszechniająca tak ważną wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz naszego regionu. Do działań tych możemy zaliczyć: "Projekt Cuda Natury" - konkursy dla dzieci i młodzieży, "Zimowe Ptakoliczenie", "Spacerownik", "Ptaki rzadkie i ginące", "Ptasie powroty", "Przyroda naszego regionu", "Warsztaty fotograficzne z łódzkim Domem Kultury", organizacji Dni Ziemi - wystawy i prelekcje, szereg spotkań edukacyjnych, pokazów multimedialnych oraz warsztaty fotograficzne dla uczniów szkoł podstawowych oraz przedszkoli.

Aktywność Jarosława Makowskiego w 2016 roku pozytywnie wpłynęła na wzrost świadomości ekologicznej wśród odbiorców kultury oraz zaangażowała dzieci i młodzież w wiele wydarzeń kulturalnych."

prezydent miasta wręcza nagrodę Jarosławowi Makowskiemu[1]
Jarosław Makowski [2]

Podczas XLIX Sesji Rady Miasta Kutno Prezydent Zbigniew Burzyński wraz z Zastępcami: Zbigniewem Wdowiakiem, Jackiem Boczkają oraz Przewodniczącym Rady Miasta Kutno  Grzegorzem Chojnackim wręczyli panu Tadeuszowi Kacalakowi Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii całokształt dokonań artystycznych (nagroda finansowa 6 000 zł brutto). Nagrodzony nie krył wzruszenia. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jego twórczość to modlitwa dłutłem, a swoje dzieła wypracowuje sercem i dlatego praca daje mu dużo satysfakcji. Uhonorowanie go nagrodą przez Kutnian poczytuje sobie za zaszczyt i ta nagroda jest dla niego cenna i wartościowa.

Pan Tadeusz Kacalak to rzeźbiarz i kolekcjoner polskiej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, Był jednym z pierwszych rzeźbiarzy, który w latach 70-tych XX wieku zapoczątkował specyficzny styl kutnowskiego rzeźbiarstwa funkcjonujący do dziś.

Jest właścicielem jednej z niewielu w Polsce prywatnej galerii sztuki ludowej. w swojej ponad 40-letniej pracy twórczej brał udział w kilkudziesięciu konkursach i przeglądach, miał kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą, między innymi w Kanadzie, Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych. Jego rzeźby znajdują się w zbiorach muzeów w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Płocku, Poznaniu, Kutnie, Łęczycy, Włocławku, jak również w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Od 1997 roku corocznie bierze udział w Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Santa Fe Stan Nowy Meksyk. Jest to jedyne na świecie takie wydarzenie, na którym prezentowane są prace twórców z ponad 150 państw świata. Pan Kacalak, za swoje wybitne zasługi dla kultywowania i popularyzowania tradycyjnej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami między innymi: Nagrodą Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego w dziedzinie sztuki ludowej (1987), Złotą Odznaką Miasta Kutna (1998), Srebrnym Krzyżem Zasług Prezydenta RP (1998), Dyplomem Stowarzyszenia Twórców Ludowych za całokształt twórczości artystycznej (1998), Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za upowszechnianie kultury ludowej (2000), Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej’ (2004), Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” (2007), honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego za wybitne zasługi na rzecz kolekcjonerstwa polskiego (2014).

Tadeusz Kacalak dziękujący za nagrodę[3]
Tadeusz Kacalak[4]
prezydent miasta wręcza nagrodę Tadeuszowi Kacalakowi[5]

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/tworcy-kultury-2017

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/body_gfx/public/paragraph.body_gfx.field_image/Tw%C3%B3rcy%20kultury%202017%20-%205.jpg?itok=qgX-UU-Z
  • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/Tw%C3%B3rcy%20kultury%202017%20-%206.jpg
  • [2] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/Tw%C3%B3rcy%20kultury%202017%20-%204.jpg
  • [3] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/body_gfx/public/paragraph.body_gfx.field_image/Tw%C3%B3rcy%20kultury%202017%20-%202.jpg?itok=GG2ZH42k
  • [4] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/Tw%C3%B3rcy%20kultury%202017%20-%201.jpg
  • [5] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/Tw%C3%B3rcy%20kultury%202017%20-%203.jpg