Twórcy Kultury 2013

Prezydenci: Zbigniew Burzyński, Jacek Boczkaja i Zbigniew Wdowiak wręczają nagrodę Joannie Zielińskiej i Tomaszowi Piotrowi Czyżewskiemu[0]

Twórcy Kultury 2013

Podczas Sesji Rady Miasta Kutno Prezydent Miasta wręczył nagrody Prezydenta w dziedzinie twórczości artystycznej w 2013 roku dla Pani Joanny Zielińskiej i Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego. Prezydent przychylił się do propozycji Kapituły Nagrody.
Pani Joanna Zielińska została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Kutna w I kategorii za wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji projektów dotyczących promocji i upowszechniania kultury, które miały wpływ na wizerunek kulturalny miasta w 2012 roku (nagroda finansowa 3000 zł brutto).

Uzasadnienie wyboru:
Pani Joanna Zielińska prowadzi działalność w zakresie upowszechniania tańca w Kutnie i kraju oraz bierze udział w prestiżowych przedsięwzięciach o charakterze artystycznym. Kapituła doceniła realizację zadań wpływających na wizerunek kulturalny miasta Kutna i aktywizację społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zespoły prowadzone przez Panią Joannę Zielińską zdobyły wiele nagród w konkursach tanecznych. Rok 2012 okazał się szczególnie istotny dla rodzaju działalności artystycznej prowadzonej w Kutnowskim Domu Kultury i rozwoju tańca w Kutnie.
W II kategoriiza całokształt dokonań/ działalności artystycznej Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno otrzymał Pan Tomasz Piotr Czyżewski (nagroda finansowa 5000 zł brutto).

Uzasadnienie wyboru:
Nagroda dla Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego została przyznana za całokształt dokonań artystycznych, w szczególności za organizację wydarzeń kulturalnych pod szyldem „Galeria Środek Europy”, autorstwo pierwszego muralu na „Ścianie Poetów”, aranżacje florystyczne na Święcie Róży, realizację naukowo-artystycznego projektu „Pejzaż rudymentarny” oraz liczne wystawy autorskie w Kutnie i na forum ogólnopolskim (m.in. ”Męskie Obszary Sztuki”). Działalność artystyczna Pana Tomasza Czyżewskiego zasadniczo wykracza poza pracę związaną z Muzeum Regionalnym  w Kutnie i zasługuje na szczególne uznanie.

Wnioski złożone w I kategorii: za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku:
- dla Joanny Zielińskiej, 
- dla Marii Stępniak.

Wnioski złożone w II kategorii: całokształt dokonań artystycznych
- dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej,
- dla Pana Krzysztofa Ryzlaka,
- dla Pana Artura Fryza,
- dla Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej,
- dla Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego.


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/tworcy-kultury-2013

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/body_gfx/public/paragraph.body_gfx.field_image/Tw%C3%B3rcy%20Kultury%202013.jpg?itok=5I_dS8W3