Dowód osobisty

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212 ze zm.).

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich UM Kutno
Plac Marszałka Piłsudskiego 18, pok. 205
tel. 24 253 12 15, 24 253 11 45

Uwaga!

W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego należy zgłosić się z jedną aktualną fotografią i dotychczasowym dowodem osobistym (do wglądu).

Wnioski o wydanie dowodu osobistego drukowane są na miejscu, bez potrzeby ich ręcznego wypełniania.

Przyjmowanie wniosków odbywa się w pokoju 205 w godzinach pracy urzędu.

Generator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/dowod-osobisty

Załączniki