Kutnowski Klub Turystyczny

Kutnowski Klub Turystyczny[0]

Kutnowski Klub Turystyczny (KKT) powstał w maju 2010 roku. Jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na terenie powiatu kutnowskiego. Do Klubu może wstąpić każdy, kto skończył 18 lat, jest obywatelem RP, posiada pełnię praw publicznych, akceptuje Regulamin, wypełni deklarację i uzyska rekomendację dwóch członków Klubu.

Klub zrzesza sympatyków turystyki, rekreacji, krajoznawstwa oraz aktywnego stylu życia. Jest nie tylko zrzeszeniem turystów, ale przede wszystkim grupą znajomych, którzy mają wspólną pasję - turystykę i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Oprócz aktywności fizycznej siedzimy także w książkach, piszemy artykuły, opracowujemy regulaminy i trasy wycieczek, zbieramy informację o zabytkach i innych atrakcjach turystycznych. Jesteśmy częścią turystycznej braci.

Członkowie Kutnowskiego Klubu Turystycznego indywidualnie lub drużynowo uczestniczą w rajdach pieszych, rowerowych i mieszanych, wycieczkach krajoznawczych, prelekcjach, odczytach i konferencjach naukowych, imprezach na orientację, maratonach i półmaratonach, spacerach turystycznych, imprezach nordic walking, rajdach przygodowych i terenowych, wystawach i targach tematycznych, imprezach fotograficznych, spotkaniach przewodnickich.


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/kutnowski-klub-turystyczny

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/body_gfx/public/paragraph.body_gfx.field_image/Kutnowski%20Klub%20Turystyczny.jpg?itok=zZLuo7GH