Konkurs na najlepszą prace dyplomową na temat Kutna

Grafika informująca o konkursie[0]

Konkurs z nagrodami na najlepszą prace dyplomową na temat Kutna

Prace dyplomowe na temat Kutna napisane i obronione po 1 stycznia 2013 r. mogą być przedmiotem postępowania konkursowego. Mogą one dotyczyć w szczególności: kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej i architektury, ochrony środowiska, historii, geografii, promocji oraz gospodarki lokalnej.

Konkurs jest otwarty; prawo udziału w zmaganiach konkursowych, mają absolwenci studiów dziennych i wieczorowych, wszystkich uczelni w kraju.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na tutaj


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-na-temat-kutna

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/praca_um_konkurs_625x270.jpg