Projekt pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim”

Projekty UE[0]

Projekt pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania III.1.2 „Niskoemisyjny Transport Miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekty UE[1]

Projekt „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim” marketingowa nazwa „Rowerowe Łódzkie” realizowany jest przez 11 parterów, jednostki samorządu terytorialnego  w  tym: Województwo Łódzkie (Lider Projektu), Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola, Zgierz i jest współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014 – 2020. 

Wartość projektu to ponad  4,2  mln. zł z czego dofinansowanie  UE - 85 %  to ponad  2,7 mln. zł.

Celem Projektu jest poprawa warunków integracji transportu miejskiego, transportu rowerowego i transportu kolejowego organizowanego przez Marszałka Województwa. W ramach Projektu wykonana została sieć parkingów i wypożyczalni rowerów przy stacjach i przystankach kolejowych umożliwiająca proste i szybkie przesiadanie się z roweru do pociągu. Realizacja Projektu pozwoliła na powstanie  elastycznego i dopasowanego do indywidualnych potrzeb użytkowników jednolitego systemu wojewódzkiego roweru publicznego. Powyższe zapewnia spójność systemu transportowego województwa poprzez stworzenie systemu węzłów intermodalnych zapewniający efektywne wykorzystanie różnych środków transportu u Partnerów Projektu.

Umowa nr 24/2018/IFIV z Wykonawcą  firmą NB Serwis sp. z o. o. została zawarta w dniu 24 lipca 201 8 r. na łączną kwotę 23.860.770,00 zł brutto, (netto 19 399 000,00) w tym: 

  • 3 750 270,00 zł brutto, (netto 3 049 000,00 zł), na dostawę i uruchomienie systemu wypożyczalni oraz parkingów rowerowych, która jest dofinasowana z RPO WŁ na lata 2014-2020 w 85%,
  • 20 110 500,00 zł brutto (netto 16 350 000,00 zł ) na utrzymanie systemu przez okres 6 lat do 2024 roku.

Parkingi rowerowe oraz wypożyczalnie rozmieszczone są na terenie województwa łódzkiego, w 10 miastach/gminach przy stacjach i przystankach kolejowych wzdłuż tras, na których kursują pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o. o., tj. w Łodzi, Koluszkach, Kutnie, Łasku, Łowiczu, Pabianicach, Sieradzu, Skierniewicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.

Zakres dla Miasta Kutna:

Projekty UE[2]

Linki do pobrania aplikacji:

www.lodzkie.pl

www.rowerowe.lodzkie.pl


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-ue/projekt-pn-integracja-roznych-systemow-transportu

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/node.project.field_eu_project/belka_ue_lodzkie_logo.jpg
  • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/rowerowe_lodzkie_logo_0.jpg
  • [2] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/wrp_miasta_1_0.jpg