Ulgi dla inwestorów

Zwolnienia z tytułu działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Kutnie, na terenach objętych statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uprawnia do skorzystania z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Poziom pomocy publicznej dla województwa Łódzkiego, w tym dla Podstrefy Kutno jest najwyższy w Europie – nawet do 60%.

Więcej informacji na temat warunków prowdzenia działalności Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej znajduje się tutaj

Dostępne wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy

Wsparcie dotyczące tworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu kutnowskiego udzielane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Aktualnie prowadzone są cztery programy w tym zakresie. Są to:

  • prace interwencyjne,
  • prace interwencyjne dla 50-latków,
  • staże,
  • refundacja dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych.

Programy szkoleniowe

W ramach usługi szkoleniowej Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje szkolenia grupowe oraz szkolenia indywidualne organizowane na wniosek osoby uprawnionej. Powiatowy Urząd Pracy może być organizatorem szkoleń dla osób bezrobotnych pod potrzeby firmy z kapitałem zagranicznym w momencie osadzenia się firmy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem skorzystania z finansowania jest wcześniejsze zgłoszenie zakresu tematycznego szkoleń oraz przewidywana ilość osób, które miałyby z niego skorzystać. Całkowity koszt takiego szkolenia pokrywany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Ze szkoleń mogą skorzystać jedynie osoby bezrobotne.

 


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/atut-inwestycyjny/ulgi-dla-inwestorow

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/node.investment_advantage.field_image/3p9f7s3c.jpg?itok=YYwNbx1F