Data wydarzenia
-
Miejsce
Kutnowski Dom Kultury

Kutnowski Dom Kultury ogłasza III edycję Konkursu Poetyckiego pn. WYCIĄGI Z SZUFLADY skierowanego do mieszkańców Kutna i powiatu kutnowskiego.

Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Kutnowskiego Domu Kultury zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy, w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem (pseudonimem), z dołączoną zaklejoną kopertą – na której musi znaleźć się takie samo godło oraz wiek autora/autorki. Zaklejona koperta musi zawierać dane autora/autorki (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon kontaktowy, adres e-mailowy) oraz podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Konkurs skierowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Kutnie lub powiecie kutnowskim. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe:

1 kategoria – młodzież w wieku 15-18 lat

2 kategoria – dorośli (powyżej 18 lat)

Na zestawy składające się trzech wierszy czekamy do dnia 19 maja 2023

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XVIII Festiwalu Złoty Środek Poezji (18. czerwca 2023). Laureatów poinformujemy wcześniej mailowo/telefonicznie.

Nagrodami w konkursie są:

– zestawy książek poetyckich

– publikacja nagrodzonych wierszy

Zestawy prosimy wysyłać/ składać na adres:
Kutnowski Dom Kultury

ul. Żółkiewskiego 4

99-302 Kutno

Z dopiskiem na kopercie: WYCIĄGI Z SZUFLADY

We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Olą Kołodziejek email: zlotysrodekat[1]kdk [dot] net [dot] pl

Regulamin oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć na stronie KDK: https://kdk.net.pl/wyciagi-z-szuflady-2023/

grafika[2]


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/wydarzenie/wyciagi-z-szuflady-edycja-iii-konkurs-poetycki

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/event_content/public/node.event.field_image_event/WYCI%C4%84GI_Z_SZUFLADY_2023_HEAD.jpg?h=11f57487&itok=JP9irWw5
  • [1] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/WYCI%C4%84GI_Z_SZUFLADY_2023.jpg