Edward Piszek

Edward Piszek[0]

Edward Piszek urodził się 24 października 1916 roku w Chicago w rodzinie polskich emigrantów, zmarł 27 marca 2004 roku. Był znanym w USA i w Polsce działaczem społecznym, biznesmenem, filantropem. Edward Piszek był inicjatorem budowy Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballu w Kutnie. Jako jeden z pierwszych przekazał na budowę Centrum kwotę 100.000 $. Aktywnie działał na rzecz promocji w Stanach Zjednoczonych Ameryki Kutna i Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballu. W Stanach Zjednoczonych poszukiwał sponsorów do kolejnych etapów budowy Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballu w Kutnie. Był wielkim przyjacielem Kutna, często znajdując czas aby odwiedzić nasze miasto.

Działalność Edwarda Piszka na rzecz ojczystego kraju rozpoczęła się w końcu lat sześćdziesiątych, kiedy to przekazał polskiej służbie zdrowia sprzęt do walki z gruźlicą wartości ponad miliona dolarów. Na terenie USA prowadził działalność ukazującą Amerykanom historię i kulturę naszego narodu. Od początku lat dziewięćdziesiątych był aktywnie zaangażowany w propagowanie idei przyjęcia Polski do NATO.

Edward Piszek był także założycielem takich fundacji i organizacji jak: Peace Corps Partnership – finansującego koszty pobytu amerykańskich nauczycieli w Polsce, Małej Ligi Baseballu w Polsce, Liberty Bell Foundation, Copernicus Society of America, Fundacji Kopernikańskiej w Polsce i Muzeum Tadeusza Kościuszki w Filadelfii.

Posiadał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był uhonorowany wysokimi odznaczeniami m. in. Krzyżem Komandorskim z Białą Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Pokoju Miasta Jerozolimy, Nagrodą Człowieka Roku Rotary International. Otrzymał również odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 1998 roku nominowany był przez Kongres USA do Prezydenckiego Medalu Wolności.


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/edward-piszek

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/body_gfx/public/paragraph.body_gfx.field_image/edward%20piszek.jpg?itok=ljUNt9zC