Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Grafika z białym domkiem na zielonej trawie[0]

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w związku z ustawowym obowiązkiem, każdy właściciel lub zarządca budynku, posiadający źródło ciepła o mocy do 1 MW zobligowany będzie do złożenia deklaracji, dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła i spalania paliw, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Ewidencja obejmować będzie źródła ciepła i spalania paliw, eksploatowane w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  
Deklarację można będzie złożyć:

 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany. Deklaracja w formie elektronicznej dostępna pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/
 • w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem lub złożyć w Urzędzie Miasta Kutno.
  Formularz A - budynki i lokale mieszkalne w formacie pdf oraz Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne w formacie pdf dostępnę do pobrania poniżej. 

 

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji, deklaracja zawierać będzie takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 5. adres e-mail (opcjonalnie).

 

Termin składania deklaracji (od 1 lipca 2021 r.) :

 • 12 miesięcy - w przypadku budynków już istniejących,
 • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw - w przypadku obiektów nowopowstałych.

 

W pełni funkcjonalny system CEEB ma zostać uruchomiony i wdrożony 30 czerwca tak, by wszyscy mieszkańcy Polski mieli możliwości złożenia deklaracji od 1 lipca br..
Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq oraz https://zone.gunb.gov.pl/


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/komunikat/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/node.statement.field_image/2021-06/3025.png?h=545ce2ec&itok=RvkRHTM7
 • [1] https://um.kutno.plhttps://www.youtube.com/embed/ZzRuaq3l4Nk?autoplay=0&start=0&rel=0