Twórcy Kultury 2020

Krzysztof Ryzlak[0]

Twórcy kultury 2020

Prezydent Miasta Kutno w 2020 roku nagrodę w dziedzinie kultury przyznał Panu Krzysztofowi Ryzlakowi. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas „Stacji Kutno" Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory.

Krzysztof Ryzlak to reżyser, autor scenariuszy, animator kultury, promotor młodych talentów; pomysłodawca i koordynator projektów kulturalnych, festiwali i koncertów promujących kulturę; zatrudniony w Kutnowskim Domu Kultury od 1992r.

Zasługi i inicjatywy:

 • „Stacja Kutno" Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory- od 1995 Honorowego Starosty Kutnowskiego - autorski projekt Krzysztofa Ryzlaka realizowany przez Kutnowski Dom Kultury z sukcesem od 15 lat (w tym roku odbywa się 16 edycja).
 • Grupa Teatralna „od jutra" Krzysztof Ryzlak od początku swojej pracy w KDK zajmuje się Grupą Teatralną „od jutra" - (w latach 1984-1988 - członek zespołu teatralnego). Zespół prowadzi od 1990 roku. Przez te lata przygotował z Grupą 27 spektakli, 9 monodramów, 7 benefisów, ponad 20 różnorodnych koncertów i akcji teatralnych. Grupa prezentowała swoje spektakle w wielu miastach Polski. Dzięki pracy z Grupą „od jutra" Krzysztof Ryzlak zdobył wiele nagród i wyróżnień.
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie Od 2016 r. współpracuje z UTW w Kutnie. Prowadzi tam Teatr „Czemu nie?”  (przez 2 semestry także sekcję kabaretu),  z którym przygotował trzy premiery: „Przedstawienie ‘Hamleta’ we wsi Głucha Dolna”, „Operę mydlaną” i WWW.ożenek.pl i zdobył kilka nagród.
 • Letnie Spotkania Artystyczne, których pomysłodawcą był w 1993 roku Mikołaj Mikołajczyk, tancerz i choreograf znany w całej Polsce, a wywodzący się również z grupy teatralnej „od jutra" są alternatywną formą spędzenia czasu podczas wakacji. Krzysztof Ryzlak wraz z grupą oddanych mu instruktorów zachęca młodych ludzi do aktywnego i artystycznego działania. Stwarza warunki dla rozwoju ich pasji tanecznych, wokalnych i teatralnych.
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Na przestrzeni 25 lat Krzysztof Ryzlak przygotował do udziału w jego eliminacjach kilkudziesięciu recytatorów. Wielu z nich odnosiło sukcesy na różnych etapach owych eliminacji.
 • KDK Miejsce Odkrywania Talentów - W 2011 roku Krzysztof Ryzlak zwrócił się do Ośrodka Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie Kutnowskiemu Domowi Kultury prawa do legitymowania się wizytówką Miejsca Odkrywania Talentów. Ten ogólnopolski tytuł przyznawany jest instytucjom i placówkom wspierającym w sposób systemowy uzdolnione dzieci i młodzież na prowadzonych przez te placówki zajęciach pozalekcyjnych.
 • Centrum Teatru, Muzyki i Tańca - filia Kutnowskiego Domu Kultury, której kierownikiem został Krzysztof Ryzlak w 2012 roku.
 • Festiwal Świat Muzyki Muzyka Świata

Szczególne osiągnięcia:

2007 r.- Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej".
2015 r.- brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" III stopnia przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2016 r.– kierowane przez niego CTMiT otrzymało Wyróżnienie Specjalne Kapituły Nagrody Kutnowski Hit 2015 za wzorową działalność kulturalno-oświatową.
2018 r.– otrzymał Nagrodę Starosty Kutnowskiego w uznaniu za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2019 r.– zdobył I miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego Człowiek roku 2018 w powiecie kutnowskim w kategorii Kultura.

Ponadto, Pan Krzysztof Ryzlak jest redaktorem albumu „10 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory. Stacja Kutno w fotografii” wydanego w 2015r. oraz redaktorem monografii „Grupa Teatralna „od jutra” czyli teatr w mieście róż. Próba opisu” wydanej w 2019r.

Od lewej: Zbigniew Wdowiak - zastępca prezydenta, Krzysztof Ryzlak - laureat nagrody, Zbigniew Burzyński - Prezydent Miasta Kutno[1]
wręczenie nagrody w 2020[2]

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/tworcy-kultury-2020

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/body_gfx/public/paragraph.body_gfx.field_image/Tw%C3%B3rcy%20kultury%202020.jpg?itok=qP4nnAwE
 • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/Tw%C3%B3rcy%20kultury%202020%20-%201.jpg
 • [2] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/Tw%C3%B3rcy%20kultury%202020%20-%202.jpg