Twórcy Kultury 2014

Od lewej: Zbigniew Burzyński - Prezydent Miasta  Kutno, Laureatki nagrody: Teresa Mosingiewicz, Aleksandra Wiwała, następnie zastępcy prezydenta: Zbigniew Wdowiak, Jacek Boczkaja i  dyrektor KDK Radosław Rojewski[0]

Twórcy Kultury 2014

W Centrum Teatru, Muzyki i Tańca prezydent Kutna i dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury wręczyli nagrody prezydenta miasta za upowszechnianie i ochronę kultury.

Nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury zostały przyznane po raz drugi. Prezydent nagrodził za całokształt dokonań artystycznych Teresę Mosingiewicz (nagroda finansowa 5000 zł brutto) oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku - Aleksandrę Wiwałę (nagroda finansowa 3000 zł brutto). Teresa Mosingiewicz (była dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury) otrzymała również prestiżowe wyróżnienie ministra kultury i dziedzictwa narodowego - medal "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Podziękowanie otrzymali także mecenasi kultury: Mieczysław Wośko - prezes Polfarmex SA, Mirosław Szałkowski - prezes KZD "Exdrob", Krzysztof Jatczak - prezes Zarządu Tonsmeier Centrum SA. Ponadto słowa podziękowań skierowane zostały dla Katarzyny Brauer, właścicielki Hotelu i Restauracji "Rondo". Na spotkaniu wystąpiła z koncertem Dorota Osińska (z zespołem), polska aktorka i piosenkarka, związana z Teatrem Rampa w Warszawie. Do tej pory występowała m.in. na scenach muzycznych i teatralnych w Polsce, USA, Kanadzie, Niemczech i Francji. W swoim dorobku wokalnym ma dwie płyty.

Spotkanie poprowadzili: Michał Adamski - naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miasta oraz Weronika Lenarczyk - kierownik Działu Organizacji Imprez w KDK-u.

mecenasi kultury: Mieczysław Wośko - prezes Polfarmex SA, Mirosław Szałkowski - prezes KZD "Exdrob", Krzysztof Jatczak - prezes Zarządu Tonsmeier Centrum SA wraz z Prezydentem Miasta i dyrektorem KDK[1]
widok na salę CTMiT[2]
Prowadzący uroczystość - Michał Adamski i Weronika Lenarczyk[3]

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/tworcy-kultury-2014

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/body_gfx/public/paragraph.body_gfx.field_image/Tw%C3%B3rcy%20Kultury%202014%20-%203.jpg?itok=YprplzcU
  • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/Tw%C3%B3rcy%20Kultury%202014%20-%202.jpg
  • [2] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/Tw%C3%B3rcy%20Kultury%202014-%201.jpg
  • [3] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/Tw%C3%B3rcy%20Kultury%202014.jpg