System Informacji Miejskiej

26 marca 2013 r. Rada Miasta Kutno przyjęcia Uchwałę Nr XXX/320/13 w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta Kutno.

System informacji miejskiej w okładce[0]

System Informacji Miejskiej – SIM w Kutnie ma na celu dostarczenie mieszkańcom i osobom przyjezdnym zintegrowanej, pełnej i spójnej architektonicznie i plastycznie informacji. SIM ułatwia poruszanie się w przestrzeni miejskiej a także umożliwia szybszy dostęp do informacji o obiektach użyteczności publicznej czy miejscach atrakcyjnych pod względem historycznym, kulturalnym, turystycznym czy gospodarczym.

Spełnia on także aspekt promocyjny ze względu na fakt, iż zaimplementowano na nim kolorystycznie i   graficznie element róży wynikający z   przyjętej w lipcu ubiegłego roku Strategii Marki Miasta Kutno w   myśl hasła „Kutno - miasto róż”.  

Powoduje to odróżnienie się od innych systemów miejskich ze względu na m.in. kolor wrzosowy, który nawiązuje do logo miasta. Uzupełniającymi kolorami znajdującymi się w SIM jest kolor szary stosowany głównie jako kolor konstrukcji wsporczych i kolor biały używany do prezentowania treści. Czcionką używaną w SIM jest DejaVu Sans Condensed. Wymienione wyżej elementy powodują jednolitość nośników, które dzięki temu będą rozpoznawalne i przyczynią się do poprawy jakości wizualnej przestrzeni publicznej naszego miasta.  

Mapa Kutna [1]

Urząd Miasta Kutno przystąpił do projektu na opracowanie koncepcji Systemu Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Kutna w styczniu 2011 roku. Projektem zajęło się Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe Linia s.c. z  Wrocławia. Koordynował i opiniował materiały związane z opracowaniem SIM powołany przez Prezydenta Miasta Kutno zespół zadaniowy.  

Do prac nad projektem zaproszono także radnych Rady Miasta Kutno. W związku z powyższym odbyły się trzy spotkania konsultacyjne w dniach: 23.10.2012 r., 19,11.2012 r. oraz 3.01.2013 r. W   trakcie przygotowania katalogu kutnowskiego SIM zespół współpracował także z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta Kutno, szefami kutnowskich instytucji kultury oraz z historykami z   Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W   trakcie prac nad SIM dokonano analizy historycznych i aktualnych planów miasta.  

Podstawą opracowania katalogu SIM były materiały przekazane przez Zamawiającego, tj. listy adresów budynków należących do Miasta Kutno, spis nazw ulic, spis przystanków komunikacji miejskiej oraz opracowania graficzne logo miasta Kutno. W oparciu o te materiały ale także na podstawie prac studialnych i terenowych Linia s.c. opracowała propozycje architektoniczno – plastyczne nośników informacji SIM a   także sporządziła szczegółowe listy obiektów do oznakowania w ramach poszczególnych rodzajów informacji:  

 • Informacja adresowa  
 • Informacja uliczna  
 • Informacja przystankowa  
 • Plany miasta  
 • Informacja o obiektach/osobach  
 • Informacja kierująca pieszych  
 • Informacja kierująca kierowców  

Tak przygotowany System Informacji Miejskiej będzie czytelny, przyjazny i otwarty dla mieszkańców oraz gości odwiedzających Kutno.

Poniżej lista firm, które wykonują tabliczki adresowe R1 zgodne z Systemem Informacji Miejskiej:
1. Agencja Usługowo-Reklamowa PRIMDRUK
ul. Oporowska 14
99-300 Kutno
mobile: 504 119 554
e-mail: primdrukat[11][10][9]op [dot] pl
http://primdruk.pl

2. Reklama Zet
ul. M.C. Skłodowskiej 42
99-302 Kutno
tel. +48 24 254-58-20
fax. +48 24 253 87 08
e-mail: zetat[11][10][9]zetreklama [dot] eu
http://ZetReklama.eu
http://zet.net.pl

Jeśli Państwa firma chciałaby również dołączyć do grona wyżej wymienionych podmiotów, prosimy o kontakt na adres promocjaat[11][10][9]um [dot] kutno [dot] pl

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXX/320/13 w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta Kutno
4.35 MB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/system-informacji-miejskiej

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/smartmockups_kl81y6f0.png
 • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/Mapa-Kutno-2022.jpg
 • [2] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/Sim%20r1.png?itok=X2qNLSTa
 • [3] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/Sim%20r2.png?itok=haLR8drl
 • [4] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/Sim%20r3.png?itok=KcSQBB2W
 • [5] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/Sim%20r4.png?itok=rDyYhOXA
 • [6] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/photo_gallery_big/public/galerie/2021-02/Sim%20r5.png?itok=4WslEd57
 • [7] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/Sim%20r6.png?itok=ZSlbjRUV
 • [8] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/Sim%20r7.png?itok=vq_iFYnz
 • [9] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [10] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [11] https://um.kutno.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [12] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_1859.jpg?itok=xgXUEfnQ
 • [13] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_1868.jpg?itok=y6BXWUXM
 • [14] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_1872.jpg?itok=kiuY4GKU
 • [15] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_1884.jpg?itok=K9qoSgmr
 • [16] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/photo_gallery_big/public/galerie/2021-05/IMG_1891.jpg?itok=S8Zkx-b_
 • [17] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_1885.jpg?itok=1eIw8RvH
 • [18] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_1906.jpg?itok=4sfTjQ5a
 • [19] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_1913.jpg?itok=0jfrG3Jl
 • [20] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_1921.jpg?itok=9emQRn5V
 • [21] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_1950.jpg?itok=9XtHbER5
 • [22] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_1973.jpg?itok=Nl-Tm25N
 • [23] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_2029.jpg?itok=wIdgF7qx
 • [24] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_2041.jpg?itok=1FqJr6Hz
 • [25] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_2044.jpg?itok=ytkHLBjS
 • [26] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_2069.jpg?itok=7XBHXUYh
 • [27] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_2083.jpg?itok=fsRersZv
 • [28] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/photo_gallery_big/public/galerie/2021-05/IMG_2195.jpg?itok=tXm68cyi
 • [29] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_2197.jpg?itok=H5wpU0Oc
 • [30] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-05/IMG_2209.jpg?itok=0SumcPvx