Projekt pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.”EKO-raj” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie

Projekty UM Kutno[0]

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie znalazła się wśród laureatów konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W oparciu o projekt pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.”EKO-raj” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie w szkole powstała nowoczesna pracownia edukacyjna do zajęć z przyrody, biologii, chemii i geografii.

Łączna wartość zadania wyniosła 47.375 zł, z czego 42.636 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, a 4.739zł przekazało Miasto Kutno.

Projekt eko-pracowni „EKO-raj" zakłada, że uczniowie poznają bioróżnorodność ekosystemów istniejących dzięki rzece. Młodzież zwróci większą uwagę na potrzebę ochrony środowiska i nabędzie właściwe nawyki proekologiczne.

Dzięki pozyskanym środkom pracownię wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny i różnorodne pomoce dydaktyczne, które zwiększą atrakcyjność prowadzonych zajęć. Zakupiono m.in. mikroskopy uczniowskie, mikroskop z kamerą, zestawy do mikroskopowania, preparaty mikroskopowe, zestawy do badania stanu wody, gleby i powietrza, modele anatomiczne, programy multimedialne, książki przyrodnicze,  monitor interaktywny. Wykonano również niezbędne prace remontowe. Ich zakres obejmował: pomalowanie pomieszczenia, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz położenie fototapety. Wzbogacono zieleń w pracowni o nowe rośliny doniczkowe.

www.zainwestujwekologie.pl


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/projekty-wspolfinansowane-z-innych-srodkow-zewnetrznych/projekt-pn-utworzenie-pracowni-edukacyjnej

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/node.project.field_eu_project/wfos_logo_1_13.jpg