Kutnowska Rada Pamięci Narodowej

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

W dniu 22 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej. Rada została powołana przez Prezydenta Miasta Kutna Zarządzeniem nr 4/2019 w dniu 8 stycznia 2019 roku.

W skład Rady Pamięci wchodzą:

 1. Zbigniew Wdowiak - Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Przewodniczący Rady Pamięci,
 2. Andrzej Zielonka -  Prezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Kutnie,
 3. Zofia Miedzińska-Tomaszewska - przedstawiciel Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę,
 4. Jadwiga Łuszczak - Prezes Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP w Kutnie,
 5. Krystyna Banasiak - Wiceprezes Związku Sybiraków Oddział w Kutnie,
 6. Grzegorz Pasiński - Prezes Kutnowskiego Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej,
 7. Wiesław Aksman - przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kutno,
 8. ks. dr Jerzy Swędrowski - Dziekan Kutnowski, Parafia pw św. Wawrzyńca w Kutnie,
 9. Marek Byczkowski - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka Rada Podregionu Kutno,
 10. Bożena Gajewska - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,
 11. Wiesław Paluchowski - Prezes Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37,
 12. dr Jacek Saramonowicz - Prezes Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego,
 13. płk prof. nadz. dr hab. Remigiusz Wiśniewski - Dyrektor I LO PUL im. Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie
 14. mjr Arkadiusz Wypych - Kierownik Składu Kutno 3. Regionalnej Bazy Logistycznej,
 15. Przemysław Zawadzki - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie,
 16. Grzegorz Chojnacki - przedstawiciel Rady Miasta Kutno,
 17. Grzegorz Skrzynecki - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie,
 18. Radosław Rojewski - Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury,
 19. Magdalena Konczarek - Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego,
 20. Andrzej Olewnik - przedstawiciel Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie,
 21. dr Michał Adamski - Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta,
 22. Małgorzata Kołodziejska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kutno,
 23. Dorota Bień - Inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta
 24. Agnieszka Lewandowska - podinspektor Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta

Na pierwszym posiedzeniu omówiono uroczystości patriotyczne, które odbędą się w tym roku. Przyjęto także kalendarz uroczystości patriotycznych w 2019 roku.

Kalendarium wydarzeń patriotycznych na 2019 rok

 

 

Zarządzenie nr 4/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej

Zarządzenie Nr 31/2019 zmieniające Zarządzenie nr 4/2019 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie powołania Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej

 

Kontakt:

Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta

Urząd Miasta Kutno

pl. Piłsudskiego 18

tel. 24 253 12 51 lub 253 12 19

www.um.kutno.pl

e:mail: d.bien@um.kutno.pl

 

aaa

aaa

aaa

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE