PSR 2020 Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualność Miasto Róż

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Samorządowcy spotkali się w Kutnie
30 kwietnia 2021

Przedstawiciele samorządów tworzących partnerstwo „Między Kutnem, a Łęczycą” spotkali się w Kutnie. Uczestnicy przedsięwzięcia zapoznali się z raportem przygotowanym po pierwszych miesiącach współpracy w ramach „Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego”. Dokument pokazuje mocne i słabe strony poszczególnych samorządów z punktu widzenia mieszkańców. Zostały w nim także wyszczególnione potrzeby zaspokajane na terenach samorządów wchodzących w skład partnerstwa, ale też te, które mieszkańcy zaspokajają poza tym obszarem czyli na przykład w Płocku lub Łodzi.

- Raport pokazuje, czego nie zrobiliśmy dla naszych mieszkańców, ale wskazuje nam też kierunki, które powinniśmy obrać w dalszej drodze do rozwoju i działania na rzecz dobra naszych miast i gmin. Dzięki utworzeniu formalnego związku gmin będziemy mogli w większym stopniu i z większą siłą przeprowadzać regionalne inwestycje, czy aplikować o większe pieniądze z różnego rodzaju funduszy. Musimy zwracać uwagę na te kwestie i poprawiać komfort życia mieszkańców w naszym środowisku, tak, aby nie musieli oni pokonywać kilkudziesięciu kilometrów w celu zaspokajania swoich potrzeb – mówi Zbigniew Burzyński, Prezydent Kutna.

Teraz samorządy mają za zadanie skonstruować odpowiednie wnioski, postulaty i zadania własne oparte o współpracę w partnerstwie. Przypomnijmy, że do partnerstwa „Między Kutnem, a Łęczycą” przystąpiło 21 samorządów. To Gmina Żychlin, Miasto Kutno, Gmina Krośniewice, Gmina Bedlno, Gmina Oporów, Gmina Krzyżanów, Gmina Kutno, Gmina Łanięta, Gmina Strzelce, Gmina Dąbrowice, Gmina Nowe Ostrowy, Miasto Łęczyca, Gmina Łęczyca, Gmina Grabów, Gmina Góra Św. Małgorzaty, Gmina Witonia, Gmina Świnice Warckie, Gmina Daszyna, Gmina Piątek, Powiat Kutnowski i Powiat Łęczycki. Spotkanie w Kutnie poprowadzili specjaliści ze Związku Miast Polskich Krzysztof Koman i Piotr Jański.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE