Imprezy cykliczne

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Święto Róży to impreza, która od 1975 roku organizowana jest w Kutnowskim Domu Kultury, wcześniej pod nazwą Kutnowski Jarmark Różany. Kutno zawsze szczyciło się wybitnymi i znanymi hodowcami i plantatorami róż, mówiło się nawet o zagłębiu różanym. Od kilku lat przygotowując Święto Róży KDK współpracuje z Klubem Florystów Polskich SITO z Warszawy i jego Prezesem Anną Nizińską oraz litewskim florystą Marijusem Gvildysem. Członkowie Klubu aranżują kompozycje kwiatowe wystawy. Prezentowane kompozycje zapewniają najwyższy profesjonalizm i możliwość zapoznania się z najnowszymi tendencjami we florystyce. Wystawie towarzyszą imprezy artystyczne i rozrywkowe, kiermasze ogrodnicze organizowane w otaczającym Dom Kultury parku oraz koncerty muzyczne nad Ochnią i imprezy sportowe. Zapraszamy na stronę www.swietorozy.pl .

 

 

 

Festiwal „Złoty Środek Poezji” to wielowątkowy projekt kulturalny organizowany przez Kutnowski Dom Kultury, który - poczynając od roku 2005 - jest corocznym świętem sztuki słowa w wymiarze zarówno regionalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Jego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest kutnowski poeta Artur Fryz. Finał festiwalu odbywa się w czerwcu każdego roku. Na jego kształt składają się wieczory autorskie, koncerty, spektakle, wystawy, zdarzenia happeningowe Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca i rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku pod patronatem Prezydenta Miasta Kutno.

Większość edycji festiwalu z aktualną włącznie była i jest dofinansowywana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wśród dotychczasowych gości festiwalu znalazło się już co najmniej 200 poetów z 10 krajów Europy. Wśród nich między innymi: Tadeusz Dąbrowski, Krzysztof Karasek, Wojciech Kass, Urszula Kozioł, Ryszard Krynicki, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Karol Maliszewski, Jan Polkowski, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Marcin Świetlicki, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Wojciech Wencel, Bohdan Zadura. Byli też poeci zagraniczni. Z Czech Milos Dolezal, z Ukrainy: Andrij Bondar i Hałyna Krouk, z Białorusi: Andrej Adamowicz i Andrej Chadanowicz, ze Słowacji: Karol Chmel i Oleg Pastier, z Bretanii: Paol Keineg i Bernez Tangi, z Rosji: Aleksandr Makarow-Krotkow i Michaił Ajzenberg.

W roku 2013 gośćmi będą: Ewa Lipska i poeci niemieccy: Angelika Janz, Jan Wagner i Uljana Wolf.

Na festiwal składają się oprócz spotkań autorskich, wykładów i warsztatów wydarzenia muzyczne i plastyczne. Atrakcją turystyczną Kutna stała się Ściana Poetów, na której znajdują się murale do wierszy najlepszych poetyckich debiutantów. Wśród wykonawców goszczących na festiwalu można wymienić: Tatianę Bielanochają, Czerwony Tulipan, Piotra Dąbrówkę, Fonetykę, Marka Gałązkę, Martynę Jakubowicz, Marzenę Korzonek, Świetliki, Berneza Tangi i Yvona Goueza.

W tegorocznej edycji wystąpią kapele: DePress, Adam Strug z zespołem, Dawid Majer i Latające Gruszki, Piotr Kulpa z zespołem mea culpa i Trupą Propaganda, Adriej Kotin, Katarzynki i Gęsty Kożuch Kurzu.

Najważniejszą dotychczas publikacją festiwalową była, wydana w roku 2011 antologia „Pociąg do poezj. Intercity”, która dzięki partnerstwu z PKP Intercity dotarła do wielu tysięcy pasażerów pociągów tej spółki w całej Polsce.

W tym roku ukaże się antologia „Nowa poezja, ojczyzna i dziewczyna”.

Obszerne informacje o historii festiwalu i zapowiedzi wydarzeń tegorocznych znaleźć można na stronie www.zlotysrodekpoezji.pl


 

„Stacja Kutno” Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego – Jeremiego Przybory. „Dlaczego Kutno? i dlaczego Przybora? Z czym kojarzy się przeciętnemu Polakowi Kutno – miasto w centrum Polski? Przede wszystkim ze stacją, na której na chwil kilka przystają pociągi relacji Warszawa – Berlin, czy Gdańsk – Kraków. Albo z dworcem kolejowym i peronami tym, którzy zmuszeni byli czekać tu na przesiadkę. Dla obcych, dla przejezdnych, jest to miasto, którego charakter określa dworzec kolejowy. A Jeremi Przybora pisał pięknie i nostalgicznie o podróżach, wyprawach w nieznane i powrotach do domu. Nasza stacja nadaje się więc do rozpoczęcia takich podróży znakomicie”. W konkursie biorą udział młodzi wokaliści z całej Polski. Co rok jury przyznaje nagrody na łączną kwotę 19000 zł oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno. Również publiczność ma możliwość wyboru swojego laureata. Dotychczas gośćmi "Stacji Kutno" byli m.in. Grażyna Łobaszewska, Anna Szałapak, Katarzyna Groniec, Lora Szafran, Roman Kołakowski, Straszni Panowie Trzej, Magda Umer, Andrzej Poniedzielski, Wojciech Borkowski, Joanna Trzepiecińska, Bogdan Hołownia, Karolina Nowakowska, Anna Guzik, Robert Kudelski, Janusz Tylman, Elżbieta Zapendowska, Barbara Krafftówna, Bohdan Łazuka, Ewa Bem,  Maria Czubaszek, Maria Sadowska, Olga Bończyk, Hanna Banaszak, Dorota Miśkiewicz oraz Henryk Miśkiewicz.


Letnie Spotkania Artystyczne organizowane od kilkunastu lat mają charakter warsztatów. W ciągu 2 wakacyjnych tygodni odbywają się zajęcia z różnych dziedzin sztuki: teatr, plastyka, taniec. Efekty pracy można zobaczyć na plenerowych pokazach.

 


Przegląd Teatrów Dziecięcych "Łapa" organizowany jest od kilkunastu lat na przełomie maja i czerwca. Służy pokazaniu teatrów szkolnych, świetlicowych oraz zespołów działających przy domach kultury z terenu powiatu. Jury młodzieżowe i dorosłe przyznaje nagrody i wyróżnienia za konkretne wartości artystyczne lub edukacyjne prezentowanych przedstawień.

 


Konfrontacje Różnych Form Tanecznych to spotkania taneczne o charakterze konkursowym dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów, które reprezentują bogate gatunki i formy tańca i ruchu.

 


Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to cykliczna impreza o charakterze konkursowym od ponad 20 lat. W założeniu organizatorów ma propagować literaturę wśród młodzieży szkół średnich z miasta i terenu oraz wśród dorosłych. Uczestnicy w kategoriach: recytatorskiej, poezji śpiewanej i teatru jednego aktora są laureatami konkursów wojewódzkich, międzywojewódzkich i ogólnopolskich.

 


Przy Kutnowskim Domu Kultury działają różne sekcje o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Najbardziej znana, szczególnie miłośnikom teatru amatorskiego, jest Grupa Teatralna "od jutra", mająca na swym koncie sporo prestiżowych nagród i wyróżnień. Działają także sekcje: Teatr Bajki Puszek, Sekcja plastyczna, Sekcja literacko-dziennikarska, Sekcja Ekologiczna, Laboratorium D.N.A, Studio Tańca Towarzyskiego "Faworyt", Sekcja tańca nowoczesnego, Wesoła Dolina, sekcja brydża, sekcja break dance.

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza ogłaszany jest od 1993 roku, co dwa lata. Do 2013 r. odbyło się jedenaście edycji, ogółem wzięło w nich udział 1441 uczestników z kraju i zagranicy. Celem konkursu jest przypomnienie postaci Szaloma Asza, światowej sławy pisarza żydowskiego urodzonego w Kutnie, motywowanie ludzi pióra do aktywności literackiej oraz promocja miasta Kutna. Konkurs ma formułę otwartą i przewiduje jedną formę – opowiadanie o tematyce dowolnej. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne, a uroczyste ogłoszenie wyników odbywa się podczas Festiwalu im. Szaloma Asza. Nagrodzone prace publikowane są w antologiach pokonkursowych, ukazujących się regularnie, podczas każdej edycji. Fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Kutno. W jury konkursu zasiadali m.in.: Michał Friedman, Józef Hen, Bożena Keff, Hanna Krall, Jacek Leociak, Roma Ligocka, Piotr Matywiecki, Andrzej Mularczyk, Anna Nasiłowska, Marek Nowakowski, Andrzej Szczypiorski.

  

 

Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

 

Festiwal im. Szaloma Asza miał inaugurację w 1999 roku, z inicjatywy władz miasta Kutna. Odbywa się jesienią, co dwa lata, i towarzyszy OKL. Ideą Festiwalu jest budowanie tożsamości lokalnej poprzez podtrzymywanie polsko-żydowskiej tradycji Kutna oraz wprowadzenie do tradycji literackiej i krytycznoliterackiej dzieł Szaloma Asza. Podczas trzydniowej imprezy odbywają się: sesje literackie, spotkania autorskie, promocje książek, odczyty, wykłady, prezentacje multimedialne, warsztaty, pokazy filmów, wystawy, spektakle teatralne, koncerty i wieczory żydowskie, podczas których mają miejsce różne formy prezentacji kultury i tradycji żydowskiej. W latach 2011 i 2013 odbyły się konferencje naukowe poświęcone twórczości Asza, z udziałem najwybitniejszych znawców literatury i kultury jidysz w Polsce, wydano też publikacje naukowe z materiałami konferencji. W 2013 r., nakładem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, ukazała się pierwsza polska edycja dramatów Szaloma Asza. Honorowymi gośćmi Festiwalu byli wówczas potomkowie pisarza: David Mazower – prawnuk i jego córka, Nina Kanter.

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, Społeczna Fundacja Miasta Kutna.

 

Wrześniowe Hausty Poetyckie organizowane od 2007 roku są imprezą propagującą polską poezję najnowszą oraz jej czytelnictwo. Założeniem Haustów jest ukazanie najciekawszych zjawisk językowych, stylów i strategii poetyckich, a także poszerzenie wiedzy o nieżyjących autorach, którzy wywarli fundamentalny wpływ na rozwój i kształt polskiej poezji współczesnej. Spotkania z wybitnymi poetami oraz znawcami literatury odbywają się zawsze we wrześniu, w cyklach cotygodniowych. Gośćmi Haustów byli: Marek Krystian Emanuel Baczewski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Anna Janko, Jerzy Jarniewicz, Krzysztof Lisowski, Joanna Mueller, Anna Piwkowska, Adam Poprawa, Marcin Sendecki, Krzysztof Siwczyk, Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski, Dariusz Sośnicki, Janusz Styczeń, Jerzy Suchanek, Adriana Szymańska, Marek Wawrzkiewicz, Adam Ziemianin, Tomasz Żółtko oraz dr Tomasz Cieślak, dr Przemysław Dakowicz, prof. Piotr Śliwiński.

 

Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

 

W świecie opery i operetki to spotkania organizowane są od 2008 roku w formie kameralnych pokazów filmów DVD, na których znajdują się nagrania spektakli operowych i operetkowych zarejestrowanych na najsłynniejszych scenach teatralnych świata. Nagrania pochodzą z kolekcji La Scala i prezentują historyczne dokonania w tej dziedzinie muzyki. Melomani uczestniczących w pokazach oglądają słynne dzieła m. in. G. Verdiego, W.A. Mozarta., G. Bizeta, G. Pucciniego, G. Rossiniego, S. Moniuszki, R. Wagnera, G. Donizettiego, J. Straussa, J. Offenbacha, F. Lehara, I. Kalmana, A. Sullivana.

 

Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

 

„Jedynie prawda jest ciekawa” (Józef Mackiewicz) – spotkania z ciekawymi ludźmi, historykami, dziennikarzami, postaciami znanymi i cenionymi. Założeniem spotkań jest pogłębianie wiedzy dotyczącej historii Polski, zwłaszcza tej najnowszej, poszerzanie horyzontów myślowych oraz możliwość osobistego kontaktu z osobami znanymi z mediów. Gośćmi spotkań byli m.in. : prof. Dariusz Baliszewski (Kulisy śmierci generała Władysława Sikorskiego), prof. Zbigniew Lewicki (Barack H. Obama, 44 prezydent USA), prof. dr Dariusz Marek Srzednicki (Edward Rydz Śmigły),  prof. Józef Szaniawski (600. rocznica bitwy pod Grunwaldem), prof. Jan Żaryn (Stan wojenny w Polsce), prof. dr hab. Paweł Wieczorkiewicz (Wrzesień 1939 – próba nowego spojrzenia), prof. Ewa Siemaszko (Zbrodnie ukraińskie na kresach południowo wschodnich w czasie II wojny światowej ), Joanna Siedlecka (Niezwykłe losy pisarzy represjonowanych w PRL – bohaterów „Obławy” i Pisarze zapomniani, przemilczani – bohaterowie „Wypominków”).

Organizator : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie.

 

Spotkania regionalne mają charakter edukacyjny. Ich celem jest budowanie tożsamości regionalnej poprzez związki z tradycją i poczucie przynależności do miejsca pochodzenia, propagowanie dorobku kulturowego, pogłębianie wiedzy historycznej o regionie i walorach geograficzno-przyrodniczych. Formy edukacji regionalnej: prelekcje, spotkania z przedstawicielami środowisk kultury, twórcami, regionalistami, historykami oraz zasłużonymi mieszkańcami regionu, prezentacje multimedialne, wystawy poświęcone ważnym wydarzeniom z dziejów miasta i powiatu.

    

 

Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

 

Klub Przyjaciół Dobrej Książki działający od 2002 roku ma na celu rozwijanie u dzieci najmłodszych potrzeby świadomego kontaktu z książką, oswajanie z biblioteką jako miejscem przyjaznym i bezpiecznym oraz kształtowanie postaw społecznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają w okresie roku szkolnego - od września do czerwca następnego roku. Dzieci uczestniczą w  zabawach ruchowych przy śpiewie, słuchają głośnego czytania i wykonują prace plastyczne do czytanego tekstu, najczęściej opowiadań lub wierszy polskich autorów. Zajęcia zawierają aspekt wychowawczy i społeczny o zasięgu rodzinnym, lokalnym i ogólnonarodowym, wynikającym z kalendarza uroczystości obchodzonych w całym społeczeństwie.

Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

 

Z fantasy można pomarzyć to czytelnicze spotkania dyskusyjne poświęcone literaturze fantasy, są organizowane z  inicjatywy młodych czytelników, wielbicieli tego gatunku, co stanowi najwyższą ich wartość. Recepcja literatury w formie niewymuszonej wymiany spostrzeżeń i odczuć towarzyszących lekturze pozwala nawiązać szczególny rodzaj więzi, której podstawą jest wspólna fascynacja oraz podobna wrażliwość. Spotkania posiadają walor edukacyjny i służą samorozwojowi.

Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

 

Rejonowy Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” odbywa się od 1979 roku. Uczestniczą w nim recytatorzy ze szkół podstawowych i gimnazjów regionu kutnowskiego, wyłonieni we wstępnych eliminacjach przeprowadzonych na terenie szkół, bibliotek, domów kultury.

Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE