Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
81. rocznica Bitwy nad Bzurą
18 września 2020

 

Prezydent Miasta Kutna, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, Kutnowska Rada Pamięci Narodowej oraz I LO PUL Liceum Mundurowe im. 37 PP w Kutnie zapraszają na obchody 81. rocznicy Bitwy nad Bzurą, które odbędą się 20 września 2020 r. o godzinie 10:00 w Parku Wiosny Ludów.

 

Program uroczystości:

 1. Msza święta polowa
 2. Wystawienie posterunku honorowego pod tablicą gen. Tadeusza Kutrzeby
 3. Oficjalne podniesienie flagi państwowej na maszt
 4. Przemówienie prezydenta miasta
 5. Apel pamięci
 6. Składanie kwiatów pod tablicą gen. Tadeusza Kutrzeby
 7. Zwiedzanie Muzeum Bitwy nad Bzurą

Impreza towarzysząca:

I Muzealny Rajd Rowerowy Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą

-start przed Muzeum Bitwy nad Bzurą o godzinie 11.30

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

Rajd rowerowy rozpocznie się o godz. 11:30
Miejsce startu oraz meta: Muzeum Bitwy nad Bzurą (Park Wiosny Ludów)
Wiek uczestników rajdu: ukończone 18 lat.


1. Zasady zachowania się uczestników rajdu rowerowego:
1. Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać przepisy ruchu drogowego,
2. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika oraz bezwzględnego podporządkowania się decyzjom organizatora Rajdu,
3. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu, Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest kategorycznie zabronione,
4. Uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. Należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, jadąc w kolumnie, należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.,
6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m. odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
8. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
12. Przed wyruszeniem organizator rajdu rozdaje mapy z zaznaczoną trasą przejazdu,
13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Na trasie zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • głośnego zachowywania się,
 • zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.


2. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
2. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
5. Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód z przyczepką), awarię należy zgłosić do opiekunów rajdu.


3. Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną,
4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


Trasa rajdu:
Kutno
Głogowiec
Raciborów
Kutno
Długość trasy 17 km
Przewidywany czas ok. 3 godz.
 

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE