Strategia Rozwoju Miasta Kutna

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020

okladka

W dniu 17 czerwca 2014 r. Rada Miasta Kutno przyjęła uchwałę Nr L/473/14 – w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020”.

Pełna treść dokumentu - Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020.

Relacje z poszczególnych etapów prac nad dokumentem dostępne są tutaj.

Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2006-2013

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2006-2013, misją Kutna jest stwarzanie warunków do trwałego i wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego położenia. Niniejszy dokument jest pełną wersją strategii rozwoju miasta przyjętej przez kutnowskich samorządowców.

Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2006-2013

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE