Program "Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+"

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Logo

Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa o przyłączenie się do Programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+”.

„Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+” to Program nastawiony na wsparcie rodzin, w tym również rodzin zastępczych z trójką lub więcej dzieci. Korzystać z niego mogą rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, pozostających pod opieką rodzica).

Celem Karty jest promocja dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji, poprawa warunków życia, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach, wspieranie oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

Zachęcam Państwa do tego, abyście stali się Partnerem Programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+” i przedstawili własną ofertę.

Aby stać się partnerem Programu wystarczy złożyć w Urzędzie Miasta Kutno, Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój 238 formularz akcesyjny (wniosek można pobrać), w którym określicie Państwo wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych oraz okres udziału w Programie. Na jego podstawie pracownicy Urzędu Miasta Kutno dostarczą Państwu materiały do oznakowania miejsca przyjaznego rodzinom 3+.

Uprzejmie informuję, że będziecie Państwo mogli umieszczać we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych informację o udziale w Programie  „Kutnowska  Karta Dużej Rodziny 3+”. Ze swej strony zobowiązuję się do umieszczenia na stronie internetowej Miasta Kutno logo Państwa firmy oraz informacji o udziale w Programie.

Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom będziemy rozszerzać ofertę wzmacniającą kondycję kutnowskich rodzin wielodzietnych, a tym samym zwiększać potencjał rozwojowy miasta.

Prezydent Miasta Kutno

Zbigniew Burzyński

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE