Ludzie regionu

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekstANDERS Władysław (1892-1970)

Ur. 11.08.1892 w Błoniu koło Krośniewic; żołnierz I Korpusu Polskiego, szef sztabu Armii Wielkopolskiej w powstaniu wielkopolskim. W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Od listopada 1925 r. komendant Warszawy. Podczas przewrotu majowego 1926 r. szef sztabu wojsk rządowych. W latach 1928-1939 dowódca Kresowej, a następnie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, z którą wyruszył na wojnę 1939 r. W 1932 r. przewodził polskiej ekipie jeździeckiej, która podczas zawodów o Puchar Narodów w Nicei zdobyła 4 pierwsze nagrody. 

Od 12 września 1939 roku dowódca Grupy Operacyjnej Kawalerii. Po ciężkich walkach przeciwko Niemcom i Rosjanom dostał się do niewoli sowieckiej. Przetrzymywany w więzieniu na Brygidkach we Lwowie i w centralnym więzieniu NKWD na Łubiance. Uwolniony po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu układu Sikorski-Majski.

Od 4.08.1941 r. twórca i dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, a po ewakuacji latem 1942 r. - dowódca Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu Polskiego, którym dowodził w kampanii włoskiej (Bitwa o Monte Cassino).

Od 2.10.1944 r. do 5.05.1945 pełniący obowiązki Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Ostro krytykował ustalenia konferencji w Jałcie. W 1946 r. władze komunistyczne Polski odebrały mu obywatelstwo polskie i stopień generała, które przywrócono pośmiertnie w 1989. Od 1949 był przewodniczącym Skarbu Narodowego. Uczestniczył w kampanii na rzecz uwolnienia Polaków przebywających w łagrach. 

W 1956 r. poprowadził w Londynie marsz 20 tysięcy polskich emigrantów. Do końca życia pozostał na emigracji, zmarł dokładnie w 26. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Pochowany został, zgodnie z jego wolą wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino, we Włoszech.

ARENTOWICZ Zdzisław (1890-1956)

ur. w Krośniewicach, literat, działacz kulturalny.ASZ Szalom (1880-1957)

Urodził się w Kutnie 1.01., 1.10. lub 1.11.1880 r. (źródła podają różne daty) w wielodzietnej kupieckiej rodzinie żydowskiej. Syn Mojsze Gombiner Asza i Małkełe Frajdełe Widawskiej. Żona Motl Szpiro, dzieci: Nathan, Moses, Johanan i Ruth. Do literatury żydowskiej wchodzi opowiadaniem "Mojszełe" (1900r.). W 1902 r. ukazał się pierwszy zbiór nowel Asza "W złym czasie", a dwa lata później dramaty: "Z biegiem fal", "Nawrócony" i "Grzech".

W 1905 r. ukazuje się wydanie książkowe pierwszego epickiego utworu Asza "Miasteczko", który przysparza pisarzowi sławy i umacnia jego pozycję. Autor m.in. także "Boga zemsty", utworów: "Ziemia", "Ameryka", "Motke złodziej”, "Sznur pereł", "Wujek Mojżesz", "Kidusz haszem", "Matka", "Wyrok śmierci", trylogie: "Przed potopem" i "Mąż z Nazaretu". W 1946 roku powstaje poświęcony Holocaustowi tom nowel pod wspólnym tytułem "Płonący cierń," oraz dramat "Narodziny Hitlera". Po wojnie ukazały się jeszcze powieści: "Mojsze"(1951), "Grossman i synowie" (1954) oraz "Prorok"(1955).

Ostatnie lata życia spędził Szalom Asz w Izraelu, w mieście Bat-Yam pod Tel-Avivem, gdzie do dziś stoi jego dom-muzeum. Zmarł 10 lipca 1957 roku w Londynie, podczas wizyty u swej córki Ruth.BORTNOWSKI Władysław (1891-1966)

W 1914 r. w I Brygadzie Legionów J. Piłsudskiego. Po kryzysie przysięgowym w 1917 internowany. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości służy w Wojsku Polskim. W X 1920 szef sztabu 3 Armii. Ukończył studia wojskowe we Francji.Od X 1925 dowodzi 37 pułkiem piechoty w Kutnie. XI 1926 dowódca piechoty dywizyjnej w 26 DP.W 1931 dowodzi 3 DP w Zamościu. Jesienią 1938 zostaje dowódcą Grupy Operacyjnej „Zaolzie”.W 1939 r. Inspektor Armii i Szkół, jednocześnie służy w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych.

W kampanii wrześniowej dowodzi Armią Pomorze. Poważnie ranny, dostaje się w czasie Bitwy nad Bzurą do niewoli. Do 1945 r. w niewoli niemieckiej. Po uwolnieniu w 1945 pozostaje na emigracji najpierw w Anglii, a w 1954 przenosi się do USA. Działa w organizacjach polonijnych. Umiera 21 XI 1966.

BURHARDT Józef (1863-1938)

ur. w Kutnie, generał WP, inżynier.

CHORZEWSKI Karol (1906-1978)

ur. w Turzynowie, śpiewak i aktor teatrów dolnośląskich.

CIESIELSKI Rajmund (1849-1910)

ur. w Koziej Górze, malarz, rolnik.

CZARNOWSKI Ludwik (1887-1933)

ur. w Mirosławicach, aktor, reżyser, dyrektor teatrów we Lwowie.

CZEKANOWSKI Stanisław (1868-1963)

ur. w Kterach, rolnik, publicysta.

DANGEL Stanisław (1891-1942)

ur. w Kutnie, działacz niepodległościowy, przywódca grupy konspiracyjnej „Znak", zginął w czasie okupacji.DUNIN-BORKOWSKI Jerzy (1908-1993)

ur. w Krośniewicach, aptekarz, kolekcjoner, hetman zbieraczy polskich, w oparciu o jego kolekcję powstało muzeum w Krośniewicach.

FIJAŁOWSKI Mieczysław (1888-1972)

administrator majątku Skłóty, literat, autor książki „Uśmiechy lat minionych", działacz polityczny, poseł.

FILIPOWICZ Eugeniusz (1903-1999)

ur. w Kutnie, burmistrz Kutna, poseł, honorowy obywatel Miasta.

FRANK Ksawery (1923-1994)

ur. w Cyganach, sportowiec, rajdowy mistrz Polski.

FRANKIEWICZ Piotr (1872-1941)

ks., od 12.03.1907 do 6.10.1941 r. proboszcz parafii w Łaniętach, następnie w Imielnie. Tam aresztowany, wywieziony do Łodzi skąd trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął 15.11.1941 r.

GROCHOWSKI Jerzy (1899-1981)

ur. w Ostrowach, botanik, leśnik, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

GROSZKOWSKI Janusz (1898-1984)

ur. w Żychlinie, radioelektryk i elektronik, członek Polskiej Akademii Nauk, współuczestnik badań nad pociskami V-2.

GARBOWSKI Ludwik (1872-1954)

ur. w Drzewoszkach, fitopatolog, botanik, profesor WSR w Bydgoszczy.

HONOWSKI Andrzej (1901-1943)

ur. w Kutnie, inż. chemik, filmowiec, żołnierz AK, zginął na posterunku.

JANIAK Jan Aleksander (1893-1938),

działacz społeczny, poseł.

JANIAK Kazimierz (1937-1994)

ur. w Kutnie, lekkoatleta, reprezentant Polski w biegu 4x400 m.

JAN Z ZEGRZA (1567-1633)

muzyk, wybitny dyrygent kapeli jasnogórskiej. Pracował w Częstochowie, Wieruszowie, gdzie wybudował kościół oraz w Oporowie. Zmarł tamże 15.02.1633 r.JASIUKOWICZ Stanisław (1882-1950)

właściciel majątku Chodów, dr ekonomii politycznej, działacz polityczny, poseł na Sejm, członek Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego.Od 1942 r. wiceprzewodniczący konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego. Od maja 1943 r. zastępca Delegata Rządu RP na Kraj, a następnie (od maja 1944 r.) członek Krajowej Rady Ministrów z tytułem ministra. W 1945 r. skazany w procesie „szesnastu” Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego na 5 lat pozbawienia wolności, zmarł w więzieniu na Butyrkach w Moskwie 22.10.1946.

JÓŹWIAK Stefan (1893-1973)

ur. w Kutnie, założyciel „Wspólnej Pracy”, działacz spółdzielczy.

JÓŹWIAK Zdzisław (1930-1978)

ur. w Łękach Górnych, aktor teatrów łódzkich. 

KASIŃSKI Karol Tomasz (1885-1953)

ur. w Kutnie, ekonomista.

KAUFMAN Mieczysław (1864-1916)

ur. w Krośniewicach, lekarz, działacz społeczny miasta Łodzi, założyciel Biblioteki Miejskiej.

KERSTEN Adam (1930-1983)

ur. w Kutnie, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant filmów Jerzego Hoffmana „Pan Wołodyjowski” i „Potop”.

KINIORSKI Marian (1868-1943)

właściciel majątku Suchodębie, publicysta, senator RP, redaktor, poseł do Dumy.

KLEPA Tomasz (1885-1968)

ur. w Kutnie, burmistrz Kutna, działacz samorządowy.

KURMAN Stanisław (1900-1980)

ur. w Kutnie, malarz, animator kultury w Kutnie.KRASZEWSKA-DOMAŃSKA Bohdana Maria (1921)

ur. 7 lutego 1921 w Mieczysławowie, córka kierownika Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie inż. Mieczysława Kraszewskiego, zootechnik (genetyka, selekcja i hodowla drobiu). prof. (1975r.). W czasie II wojny światowej żołnierz ZWZ–AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego w Batalionie Zośka.

Członek m.in. World's Poul. Sci. Ass., Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Towarzystwa Genetyki. Autorka ponad 40 prac badawczych (m.in. wykrycie błędu we wzorze na zysk genetyczny Lemera i Mc Cruden, ocalenie rodzimej rasy gęsi biłgorajskiej), 20 ekspertyz; 5 książek, m. in.: Przepiórki 1973, 1976; Zasady chowu przepiórek 1973; Chów drobiu (praca zbior.), „Towarzystwo Ogrodnicze w Krakowie” 1961, promotorka 4 prac doktorskich. 

Odznaczona m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Powstańcom Warszawy, Medalem Wojska Polskiego, odznakami Zgrupowania Jodła, Akcji Burza, Weterana Walk o Niepodległość.

KWIATKOWSKI Stefan (1878-1940)

ur. w Żychlinie, profesor romanistyki.

LANDAU Anastazy (1876-1957)

ur. w Żychlinie, prof. medycyny, internista, twórca tzw. „szkoły Landaua”, znakomity diagnostyk.

ŁOPALEWSKI Tadeusz (1900-1979)

ur. w Ostrowach, pisarz, reżyser radiowy, szef Polskiego Radia w Wilnie, współpracownik Juliusza Osterwy w teatrze „Reduta”, autor powieści „Kaduk czyli wielka niemoc”.

MALANOWSKI ANDRZEJ (1670-1710)

zakonnik o imieniu Bartłomiej, ur. w Bolesławcu, muzyk, znawca chorału o pięknym głosie. Pracował na Jasnej Górze w Częstochowie, Skałce w Krakowie, Łęczeszycach, Oporowie i Wieruszowie, gdzie zmarł w czasie panującej tam zarazy 30.11.1710 r.

MROZOWSKA Halina (1894-1951)

ur. w Drzewoszkach, historyk, dydaktyk.

OKONIEWSKI Zygmunt (1877-1936)

inżynier, założyciel zakładów elektrotechnicznych w Żychlinie.

OYRZANOWSKI Bronisław (1913-1997)

ur. w Kutnie, naukowiec, prof. ekonomii w Krakowie.OZIĘBŁOWSKI Michał (1900-1942)

Kapłan archidiecezji warszawskiej; wikariusz parafii w Kutnie, apostoł i opiekun najbiedniejszych. Do seminarium duchownego wstąpił w 1922 r., ale choroba przerwała jego studia. W latach 1930-1934 leczył się w Otwocku. W 1934 roku podjął ponownie studia w seminarium w Warszawie i tam przyjął święcenia kapłańskie w 1938 roku. Skierowano ks. Michała, jako wikariusza do parafii Świętego Wawrzyńca w Kutnie, gdzie był apostołem i opiekunem najbiedniejszych.

Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany 6 października 1941 roku i wywieziony do Lądu, a następnie trafił do obozu w Dachau - numer 28201. Według relacji świadków, do śmierci służył współwięźniom jako kapłan, wykazywał przy tym heroiczną miłość Boga i bliźniego. Gdy ostrzegano go przed aresztowaniem i proszono, by ratował swe życie, odpowiadał: „Pozostanę wierny mojemu powołaniu, nie zostawię ludu, będę dzielił los ks. proboszcza i innych kapłanów”. W czasie internowania w Lądzie znajomi parafianie przygotowali mu ucieczkę, jednak on odrzucił i tę możliwość, by nie opuścić swego proboszcza, ks. M. Woźniaka.

Zmarł na skutek tortur i głodu w wieku 42 lat. Pozostając pod wrażeniem jego heroicznej miłości, po zakończeniu wojny, dwaj współwięźniowie odszukali najbliższą rodzinę ks. Michała, by im powiedzieć, że do końca pobytu w obozie w sposób niezwykły, do samej śmierci służył więźniom jako człowiek i jako kapłan. Beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 w grupie 108 polskich męczenników.

PACHNOWSKI Stefan (1882-1943)

ur. w Kutnie-Piaskach, prawnik, publicysta.

PALIŃSKI Stanisław (1881-1963)

ur. w Strzegocinie, pedagog.

PETRYNOWSKI Eugeniusz (1909-1972)

cukiernik, właściciel jednej z pierwszych kutnowskich kawiarni.

PŁOSAJKIEWICZ Ludwik Teodor (1859-1926)

ur. w Mnichu 2.08.1859 r., s. Wincentego i Marianny. Kompozytor, dyrygent zespołów stołecznych. Dzieciństwo i wczesne lata młodzieńcze spędził w Oporowie, gdzie ojciec był organistą. nauki pobierał w Seminarium Nauczycielskim w Łęczycy (1874-1877), po skończeniu którego przeniósł się do Zduńskiej Woli. W roku 1891 wstępuje do Instytutu Muzycznego w Warszawie (dyplom z 1896 r.). Nauczyciel śpiewu i dyrygent chórów amatorskich, kierownik orkiestr i chórów w szkolnictwie średnim, nauczyciel gry na fortepianie. W roku 1906 otworzył w Warszawie własną szkołę muzyczną, społecznik. Zmarł w Warszawie 5.04.1926 r.

POKRZYWNICKI Stanisław (1909-1993)

ur. w Kutnie, profesor medycyny, anastezjolog, pierwszy zastosował w Polsce metodę narkozy przy pomocy kurrary.

RAPALSKI Stanisław (1888-1979)

ur. w Krośniewicach, wiceprezydent Łodzi, działacz samorządowy, więzień Radogoszczy, autor wspomnień „Byłem w piekle”.

ROLAND Teodor (1856-1928)

ur. w Kutnie, aktor, protoplasta rodziny aktorskiej Rolandów, (właściwe nazwisko Konopka).

RYBIŃSKI Czesław Ludwig (1872-1928)

ur. w Dobrzelinie, generał WP, inżynier.

SIWKOWSKA Janina (1906-1981)

ur. w Ostrowach, pisarka, varsavanistka, m.in. autorka powieści „Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej”.

SOBIS Zbigniew (1945-1999)

ur. w Kutnie, tancerz, pedagog, szef baletu Teatru Wielkiego w Łodzi.

SOKOLNICKI Michał (1880-1967)

ur. w Kaszewach Kościelnych, dyplomata, historyk, pisarz, ostatni ambasador RP w Ankarze (Turcja).

SOKOLNICKI Gabriel (1878-1975)

ur. w Kaszewach Kościelnych, elektrotechnik, rektor Politechniki Lwowskiej.

STANISZKIS Teofil Witold (1880-1941)

założyciel stacji rolniczej w Gołębiewie, poseł na Sejm RP.

STEBELSKI Adam (1894-1969)

ur. w Kutnie, historyk, twórca polskiej szkoły archiwistycznej.

STĘPOWSKI Leon (1852-1914)

ur. w Golędzkich, aktor, poeta, autor wspomnień, działał w Krakowie.

SULIŃSKI Józef (1902-1944)

ur. w Kutnie, inżynier, komend. gł. PN, zginął śmiercią bohatera.

SULIŃSKI Wacław (1917-1993)

ur. 9 kwietnia 1917 r. w Kutnie, Kleeberczyk, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, żołnierz Września 1939 r. Brał udział w Bitwie nad Bzurą, obronie Warszawy i Bitwie pod Kockiem. Podporucznik Armii Krajowej w okręgu Kutnowskim, odznaczony Medalem i Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, długoletni pracownik Budownictwa Warszawskiego, rzeczoznawca PZITB. Autor opowiadań o dawnym Kutnie, będących w zbiorach Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Zmarł 29 marca 1993 r. w Warszawie, spoczywa na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa).

SZEBEKO Ignacy (1859-1938)

właściciel majątku Głogowiec, polityk, senator RP.

SZWEYKOWSI Zygmunt (1894-1978)

ur. w Krośniewicach, historyk literatury, badacz okresu pozytywizmu, autor wielu opracowań poświęconych m.in. Prusowi i Sienkiewiczowi.SZYMAŃCZYK Józef (1909-2003)

Urodził się w Kosowie Poleskim. Naukę fotografii rozpoczął w 1924 r., a już trzy lata później otworzył swój pierwszy zakład fotograficzny. Na dalekim Polesiu, w latach 30–tych XX w. zetknął się z Janem Bułhakiem, znanym fotografikiem, utrwalającym rodzinny folklor, co zaowocowało cyklem fotografii rejestrujących życie i pracę tamtejszych chłopów. W czasie II wojny światowej prowadził zakład w Słonimiu, a od 1944 r. w Brześciu n/Bugiem. Do Kutna przybył w lipcu 1945 r. jako repatriant, otwierając jeden z pierwszych zakładów fotograficznych przy ulicy H. Sienkiewicza 8.

Przez 40 lat pracy wykonał tysiące portretów mieszkańców naszej Ziemi. Towarzyszył też wszystkim ważnym wydarzeniom w mieście. Jego fotograficzne prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum w Białymstoku, Akademii Nauk w Mińsku oraz w kutnowskim Muzeum Regionalnym.

Animator wielu akcji kulturalnych na terenie miasta oraz organizator i juror kilku konkursów fotograficznych.

TALIKOWSKI Stefan (1898-1980)

adwokat, bibliofil, pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, autor książki „Reymont w kręgu rodzinnym”.TROCZEWSKI Antoni (1861-1928)

lekarz, działacz polityczny i społeczny miasta Kutna, patron szpitala miejskiego, inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych i akcji charytatywnych, redaktor, wydawca.

TROJANOWSKI Jan (1893-1945)

ur. w Krośniewicach, generał Wojska Polskiego.

TRUNK Jezajasz (1905-1981)

ur. w Kutnie, historyk.

TURCZYŃSKI Jan (1644-?)

ur. w Krośniewicach, syn Samuela i Katarzyny, zakonnik o imieniu Hieronim. Pracował na Jasnej Górze w Częstochowie i w Krakowie, skrzypek i w latach 1695-1704 dyrygent kapeli, URBAŃSKI Franciszek (1891-1949)

ur. w Suchodębiu, urzędnik, działacz związkowy, m.in. prezes Chrześcijańskich Związków Zawodowych, poseł na Sejm RP, działacz Obozu Zjednoczenia Narodowego. W konspiracji, od maja 1943 r. reprezentant Stronnictwa Pracy w Krajowej Reprezentacji Politycznej - Radzie Jedności Narodowej. Po Powstaniu Warszawskim sekretarz Rady Jedności Narodowej.Skazany w procesie „szesnastu” Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego na 4 miesiące więzienia, do kraju powrócił w sierpniu 1945r. Zmarł w Warszawie, w tym samym roku.

VAEDTKE Alfred (ok. 1850-1921)

założyciel Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych, później „Kraj”.WIDELSKI Czesław (1929-1999)

Urodził się 22.08.1929 r. w Pińsku (woj. poleskie); syn Antoniego (żołnierza WP, jeńca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego przez NKWD w 1940 r.i pochowanego w Miednoje) i Marii z d. Nowakowicz. W czerwcu 1941 r. wraz z matką i 5–letnim bratem Leonem zesłany zostaje z Pińska do Ałtajskiego Kraju, do pracy w kamieniołomach. Na zesłaniu, w Dżambule z wycieńczenia umiera brat Leon. Do Kutna, skąd pochodził Jego ojciec, wraca z mamą latem 1945 r.

Absolwent PWSP i Uniwersytetu Łódzkiego. Przez blisko 40 lat nauczyciel geografii w Liceum im. J.Kasprowicza. Niestrudzony opiekun i wychowawca szkolnych wycieczek, rajdów i obozów wędrownych. Po przejściu na emeryturę całkowicie poświęca się odkłamywaniu naszej regionalnej przeszłości. Współtworzy Związek Sybiraków w Kutnie i Kutnowską Rodzinę Katyńską. Organizuje i współorganizuje liczne wystawy, przygotowuje wydawnictwa poświęcone Katyńczykom i Sybirakom, żołnierzom gen. Władysława Andersa i in.

Autor wielu artykułów z historii i geografii Kutna i okolic (toponomastyki, dziejów dzielnic i podkutnowskich wsi, Kalendarium Kutnowskiego, itp.). Zmarł w Kutnie, w czerwcu 1999 r.

WIECZORKIEWICZ Bronisław (1904-1974)

ur. w Żychlinie, językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badacz gwary warszawskiej.

WILKANOWICZ Roman Tadeusz (1886-1933)

ur. w Oporowie, dziennikarz.

WILKOŃSKI Ludwik (1866-1940)

ur. w Psurzu, ksiądz, wydawca.WITUSZYŃSKI Bolesław (1912-1991)

Bolesław Wituszyński (19.04.1912 - 29.05.1991) urodził się w Szymonowicach Wielkich w rodzinie rolniczej. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w średniej szkole ogrodniczej w Pszczelinie (warszawskie). Pragnąc zdobyć dobrą praktykę ogrodniczą przez pięć lat pracował w renomowanych szkółkach roślin ozdobnych i owocowych w Żbikowie koło Pruszkowa (u Hosera). Potem otrzymał posadę w Koserzu koło Krośniewic w gospodarstwie ogrodniczo-rolnym Hertza. W czasie wojny i tuż po wojnie prowadził również okoliczne majątki wprowadzając w nich szkółkarstwo.

Pierwszą własną szkółkę założył wraz z bratem w Kutnie zajmując się drzewkami owocowymi i różami. Właśnie róże były największą jego pasja. Dopracował się czterech własnych odmian: „Kutno”(1965)- róża miniatura, sport „Margo Coster’, „Marylka” (1975)- róża miniatura, „Kopernik” (1987), „Leszek” (1980). Odmiany „Marylka” i „Kopernik” znajdują się w ogrodach papieskich w Watykanie.

Za swą pracę był wielokrotnie nagradzany. Są to przede wszystkim medale Złota Róża zdobywane wielokrotnie od 1960 roku na ogólnopolskich wystawach Róż (ostatni w 1985), Złota róża na Międzynarodowej Wystawie Róż w Chorzowie w 1968 roku, dyplomy uznania za zajęcie I miejsca w konkursach publiczności, srebrny medal od Niemieckiego Towarzystwa Miłośników Róż w 1979 roku, „Dyplom uznania za wieloletnią i owocną działalność społeczną w Stowarzyszeniu Inżynierów Techników Ogrodnictwa Łodzi” w 1976 roku, wiele dyplomów związanych z udziałem w wystawach róż i ogrodniczych w Katowicach i Chorzowie.

Drugą pasją Bolesława Wituszyńskiego były rośliny ozdobne. Tu plonem jego pracy jest cis „Krzysztof”. Od końca lat 50. był aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż, od tegoż Towarzystwa w 1988 roku otrzymał dyplom z okazji 50-lecia Firmy „za wkład w osiągnięcie wysokiego jakościowo poziomu produkcji róż w Polsce”.

Był inicjatorem organizowania wystaw róż w Kutnie, impreza Kutnowski Jarmark Różany organizowana jest przez Kutnowski Dom Kultury od 1975 roku pod nazwą Święto Róży.

Bolesław Wituszyński kochał drzewa, troską obdarzał nie tylko te rosnące w przydomowym ogrodzie, ale także miejskie, dbał o oryginalne egzemplarze, ratował chore, zawsze służył radą i pomocą. W swoim ogrodzie miał wiele rzadkich i cennych egzemplarzy, m. In. Rzadki miłorząb, cedr atlantycki przywieziony z Włoch, libocedrus, rododendrony z całego świata. Przekazywał wiele roślin do ogrodów botanicznych, rosariów, parków. Był m.in. współtwórcą Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

W swej pracy ogrodniczej dużo czytał, ciągle uczył się jeździł za granicę. Utrzymywał kontakty nie tylko z ludźmi ze swej branży, znanymi na świecie hodowcami (m.in. w Kutnie gościli Perkins i Kordes), lecz także ludźmi kultury, których pasją było ogrodnictwo Chętnie dzielił się swą wiedzą nie tylko z ogrodnikami praktykującymi w jego Firmie, lecz także pisząc liczne artykuły. Imponował całkowitym oddaniem swej pracy, dążeniem do perfekcji, wiedzą i wielkimi wymaganiami stawianymi sobie.

Bolesław Wituszyński jest pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.
WOŹNIAK Michał (1875-1942)

Kształcił się w Kolegium Salezjańskim w Lombriasco pod Turynem (1897-1900). W 1902 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 IX 1906 roku. W styczniu 1923 r. został proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Kutnie i dziekanem kutnowskim. Podejmował tu szereg inicjatyw duszpasterskich i społecznych.Piastował urząd egzaminatora synodalnego, został odznaczony godnością szambelana papieskiego (3 marca 1922). Niezwykle gorliwy duszpasterz, animator duszpasterstwa młodzieży, założyciel ośrodka salezjańskiego w Woźniakowie.

Po wybuchu II wojny światowej aresztowany (6 października 1941) i osadzony w obozie przejściowym w Lądzie, a następnie trafił do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau (30 października).

„Był kapłanem, jakiego tylko rzadko można spotkać. W Kutnie był szanowany przez wszystkich, także przez ludzi innych wyznań. W parafii i w całym dekanacie panowało przekonanie ludzi, że to święty człowiek” (J. Pikuła).

Po ośmiu miesiącach od aresztowania, 16 V 1942 r. poniósł śmierć w Dachau z wyczerpania i wskutek nieludzkiego traktowania. „Po kilku dniach tortur ks. prałat zmarł. Był to kapłan Boży, mąż prawy, bojący się nieprawośc i chodzący drogami prostymi. Myślę, że była to piękna męczeńska śmierć, na którą sobie zasłużył pobożnym i świątobliwym życiem. Przygotowywał się do niej przez długie lata, a szczególnie przez lata wojny”.

Beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 w grupie 108 polskich męczenników.

WYGANOWSKI Wojciech (1905-1990)

ur. w Chrośnie, pisarz, polski „Franz Kafka”.

ZBROWSKI Piotr (1839-1922)

ks. infułat, przez 39 lat proboszcz i dziekan kutnowski, budowniczy kościoła pw. św. Wawrzyńca, pochowany w Warszawie na Powązkach w grobie rodzinnym.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE