Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

↑ 2021 

 

INFORMACJA

Z uwagi na stan epidemii na terenie całego kraju dyżury Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostają zawieszone do odwołania.
 

↑ III KADENCJA MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 


INFORMACJA
 
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie kolejny raz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na dyżur w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie.
 
 
Z członkami Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie można spotkać się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku w godzinach 16.00 – 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie.
 
Dyżur pełnić będą: Mariusz Guzek – Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie oraz Edyta Michalska – Sekretarz Rady.
 
 

INFORMACJA

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie kolejny raz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na dyżur w każdy ostatni czwartek miesiąca  w godz. 16.00 – 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie.

Z członkami Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie można spotkać się  w czwartek 29 marca 2018 roku w godzinach 16.00 – 17.00  w  Centrum Organizacji Pozarządowych  przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie.

Dyżur pełnić będą: Mariusz Guzek – Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie oraz Pani Edyta Michalska – Sekretarz Rady.

 

INFORMACJA

 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na dyżur w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie.

Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, masz jakiś pomysł, nie potrafisz rozwiązać jakiegoś problemu - zapraszamy!

Z członkami Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie można spotkać się już jutro tj. w czwartek 22 lutego 2018 roku w godzinach 16.00 – 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie.

Dyżur pełnić będzie Pani Edyta Michalska - Sekretarz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie oraz Pan Cezary Figura – Członek Rady.


II KADENCJA MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO XII 2015-2018

Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady wraz z listami obecności:

Protokół z dnia 23 października 2018 roku

Protokół z dnia 5 czerwca 2018 roku

Lista obecności z dnia 5 czerwca 2018 roku

Protokół z dnia 24 kwietnia 2018

Załącznik nr 1 - Lista obecności z dnia 24 kwietnia 2018

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Protokół z dnia 13 lutego 2018

Harmonogram pracy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie 

Lista obecności z dnia 13 lutego 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresie: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Protokół z dnia 30 października 2017

Lista obecności z dnia 30 października 2017

Uchwała nr 1 z dnia 30 października 2017

Protokół z dnia 6 kwietnia 2017 i lista obecności

Protokół z dnia 27 października 2016 roku i lista obecności

Protokół z dnia 29 września 2016 roku i lista obecności

Protokół z dnia 19 maja 2016 roku i lista obecności

Protokół z dnia 11 stycznia 2016 roku i lista obecności

 

Skład nowej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie:

1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Mariusz Guzek – zgłoszony przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”

b) Ks. Henryk Chibowski – zgłoszony przez Oratorium Bł. Michała Rua

c) Dawid Stanowski – zgłoszony przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie

d) Małgorzata Złotowska – zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie

e) Małgorzata Wielkopolan – zgłoszona przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej

f) Halina Olesińska – zgłoszona przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

2. Przedstawiciele Rady Miasta Kutno:

a) Grzegorz Chojnacki – radny Rady Miasta Kutno

b) Jan Dębski – radny Rady Miasta Kutno

c) Beata Włodarczyk –radna Rady Miasta Kutno.

3. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kutno:

a) Edyta Michalska – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej
b) Paulina Matysiak – Inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta
c) Cezary Figura – Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu.

Zarządzenie nr 189/2015 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Miejksiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

WYBORY DO II KADENCJI RADY

Zarządzenie Nr 171/2015 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie ogłoszenia wyborów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie

Karta do głosowania

Charakterystyki kandydatów z karty zgłoszeń


I KADENCJA MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-XI 2015

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie została powołana w dniu 14 listopada 2013r. Zarządzeniem Nr 159/2013 Prezydenta Miasta Kutno w następującym składzie:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
a) Dorota Ćwirko - Godycka – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów”;
b) Barbara Królikowska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
c) Krzysztof Motylewski – Polski Komitet Pomocy Społecznej;
d) Beata Szymczak – Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”;
e) Maria Wierzbicka - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej;  
f) Urszula Wojciechowska – Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”.
 

2) Przedstawiciele Rady Miasta Kutno:
a) Jan Dębski – radny Rady Miasta Kutno;
b) Aleksandra Koszada - radna Rady Miasta Kutno;
c) Agnieszka Wyroślak - radna Rady Miasta Kutno.
 

3) Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kutno:
a) Michał Adamski – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju;
b) Michał Kacprzak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej;
c) Jarosław Kotliński – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem Rady jest wypracowywanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną.

UCHWAŁA NR XXXIV/355/13 RADY MIASTA KUTNO w sprawie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie
 
 
 
 
 
Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyżury I kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie odbywały się raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek, w godz. 15:00-17:00 w Dworku Modrzewiowym (ul. Narutowicza 20).
 
 
 
 
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE