Konsultacje

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy na rok 2021.:

Protokół z konsultacji kultura fizyczna i turystyka

Lista obecności - kultura fizyczna i turystyka

Protokół z konsultacji kultura

Lista obecności - kultura

Protokół z konsultacji ochrona i promocja zdrowia pomoc społeczna

Lista obecności - ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna

Protokół z konsultacji spotkanie ogólne

Lista obecności - spotkanie ogólne

Uchwała Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi

Serdecznie zapraszam na konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego współpracującymi z samorządem Miasta Kutno.
 

Celem spotkań będzie omówienie projektu "Programu współpracy na rok 2021 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje odbędą się w Centrum Seniora w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11 w następujących terminach:

1) w dniu 19 października 2020 roku, o godzinie 16.00 – spotkanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki;

2) w dniu 20 października 2020 roku, o godzinie 16.00 – spotkanie z zakresu kultury;

3) w dniu 27 października 2020 roku, o godzinie 16.00 – spotkanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej;

 

4) w dniu 28 października 2020 roku, o godzinie 16.00 – spotkanie ogólne.

Program spotkań:

1. Informacja o bieżącej realizacji "Programu współpracy na rok 2020 Miasta Kutno …"

2. Omówienie projektów oraz konsultacje społeczne "Programu współpracy na rok 2021 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie spotkania.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną proszę, aby uczestniczył 1 przedstawiciel danej organizacji.

 

Do pobrania: zaproszenie, zarządzenie, projekt uchwały, formularz uwag,.

 


Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy na rok 2020 oraz Wieloletniego Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy na rok 2020 oraz Wieloletniego Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi

Serdecznie zapraszam na konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego współpracującymi z samorządem Miasta Kutno.
  

Celem spotkań będzie omówienie projektu "Programu współpracy na rok 2020 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz projektu uchwały dotyczącej zmian w „Wieloletnim Programie współpracy  Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021”.

Konsultacje odbędą się w dniach:

1) w dniu 21 października 2019 roku, o godzinie 16.00 – spotkanie z zakresu kultury;

2) w dniu 21 października 2019 roku, o godzinie 17.00 – spotkanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

3) w dniu 21 października 2019 roku, o godzinie 18.00 – spotkanie z zakresu sportu i turystyki;

Miejsce spotkań branżowych: Dworek Modrzewiowy, ul. Narutowicza 20.

 

4) w dniu 24 października 2019 roku, o godzinie 16.00 – SPOTKANIE OGÓLNE.

Miejsce spotkania ogólnego: Kutnowski Dom Kultury (sala konferencyjna I piętro).

 

Program spotkań:

1. Informacja o bieżącej realizacji "Programu współpracy na rok 2019 Miasta Kutno …"

2. Omówienie projektów oraz konsultacje społeczne "Programu współpracy na rok 2020 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"” oraz zmian do „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” .

3. Przerwa – poczęstunek.

4. Dyskusja nt. projektów Programów.

5. Informacja o kontrolach prowadzonych przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (24 października).

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie spotkania.

 

 

Do pobrania: zaproszenie, projekt uchwały - program roczny, projekt uchwały - program wieloletni, formularz uwag - program roczny, formularz uwag - program wieloletni.


Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy na rok 2019 oraz Wieloletniego Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy na rok 2019 oraz Wieloletniego Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi

Serdecznie zapraszam na konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego współpracującymi z samorządem Miasta Kutno.

Celem spotkań będzie omówienie projektu "Programu współpracy na rok 2019 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie." oraz projektu "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie na lata 2019-2022".

 

Konsultacje odbędą się w dniach:

 

1) 11 października 2018 roku o godz. 16.00 spotkanie z zakresu OCHRONY
I PROMOCJI ZDROWIA,

2) 11 października 2018 roku o godz. 17.00 - spotkanie z zakresu KULTURY
I EDUKACJI
,

3) 11 października 2018 roku o godz. 18.00 spotkanie z zakresu SPORTU,

Miejsce spotkań:Dworek Modrzewiowy, ul. Narutowicza 20, Kutno.

4) 15 października 2018 roku o godz. 16.00SPOTKANIE OGÓLNE.

Miejsce spotkań: Kutnowski Dom Kultury (sala konferencyjna I piętro), ul. Żółkiewskiego 4, Kutno.

 

Agenda spotkania ogólnego:

 

1. Informacja o bieżącej realizacji "Programu współpracy na rok 2018 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

2. Omówienie projektu oraz konsultacje społeczne "Programu współpracy na rok 2019 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" oraz projektu "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie na lata 2019-2022".

3. Przerwa – poczęstunek.

4. Dyskusja nt. projektu Programu.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie spotkania.

 

 

Do pobrania: zaproszenie, projekt uchwały - program roczny, projekt uchwały - program wieloletni, formularz uwag - program roczny, formularz uwag - program wieloletni oraz zarządzenie o konsultacjach.


 

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy na rok 2018

Sprawozdanie ze spotkania branżowego - kultura fizyczna oraz lista oboecności

Sprawozdanie ze spotkania branżowego - ochrona i promocja zdrowia oraz lista obecności

Sprawozdanie ze spotkania branżowego - kultura i edukacja oraz lista obecności

Uchwała Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół ogólny z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy na rok 2018 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz lista obecności

 

 

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy na rok 2018

Serdecznie zapraszam na konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego współpracującymi z samorządem Miasta Kutno.

Celem spotkań będzie omówienie projektu "Programu współpracy na rok 2018 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

 

Konsultacje odbędą się w dniach:

 

1) 19 października 2017 roku o godz. 12.30 spotkanie z zakresu OCHRONY
I PROMOCJI ZDROWIA,

2) 19 października 2017 roku o godz. 13.30 - spotkanie z zakresu SPORTU,

3) 19 października 2017 roku o godz. 14.30 spotkanie z zakresu KULTURY
I EDUKACJI,

4) 24 października 2017 roku o godz. 16.00SPOTKANIE OGÓLNE DLA WSZYSTKICH ORGANIZACJI.

 

Miejsce spotkań: Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wyszyńskiego 11.

 

Agenda spotkania ogólnego:

 

1. Informacja o bieżącej realizacji "Programu współpracy na rok 2017 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

2. Omówienie projektu oraz konsultacje społeczne "Programu współpracy na rok 2018 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

3. Przerwa – poczęstunek.

4. Dyskusja nt. projektu Programu.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie spotkania.

 

 

Do pobrania: zaproszenie, projekt uchwały oraz zarządzenie o konsultacjach.

 

 

 

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy na rok 2017

Sprawozdanie ze spotkania branżowego - kultura fizyczna oraz lista oboecności

Sprawozdanie ze spotkania branżowego - ochrona i promocja zdrowia oraz lista obecności

Sprawozdanie ze spotkania branżowego - kultura i edukacja oraz lista obecności

RAPORT ogólny z przeprowadzonych konsultacji oraz lista obecności

Opinia w formie uchwały Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół ogólny z przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniach 19 - 27 października 2016 roku

Projekt uchway po konsultacjach został przekazany na obrady Sesji Rady Miasta Kutna, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 roku.

Projekt Programu współpracy na rok 2017 po konsultacjach, przekazany na obrady Sesji Rady Miasta.

 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Program współpracy na rok 2016 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
 

Treść protokołu

 

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy na rok 2016

W związku z opracowaniem projektu „Programu współpracy na rok 2016 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - Prezydent Miasta Kutno zaprasza na konsultacje społeczne w formie spotkań organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego współpracujących z samorządem Miasta Kutno.

 

POMOC SPOŁECZNA:

Konsultacje odbędą się w dniu 20 października 2015 roku o godz. 13.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11.

 

SPORT:

Konsultacje odbędą się w dniu 20 października 2015 roku o godz. 12.30 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4.

 

KULTURA:

Konsultacje odbędą się w dniu 20 października 2015 roku o godz. 14.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11.

 

OGÓLNE SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE KONSULTACJE:

26 października 2015 roku, godz.14.00 - Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11.

 

Celem spotkań jest omówienie oraz przedstawienie uwag do projektu Programu współpracy na rok 2016 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W załączeniu Zarządzenie oraz projekt Programu współpracy.

Zarządzenie nr 158/2015 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 8.10.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia projektu współpracy na rok 2016  Miasta Kutno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy

 

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy na rok 2015

W związku z opracowaniem projektu „Programu współpracy na rok 2015 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - Prezydent Miasta Kutno zaprasza na konsultacje społeczne w formie spotkań organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego współpracujących z samorządem Miasta Kutno.

Plan konsultacji:

1) 24 września 2014 roku o godz. 14.30 – spotkanie z zakresu sportu;

2) 1 października 2014 roku o godz. 14.30 – spotkanie z zakresu kultury i edukacji;

3) 2 października 2014 roku o godz. 14.30 – spotkanie z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia;

4) 6 października 2014 roku o godz. 14.30 – spotkanie ogólne podsumowujące konsultacje.

Miejsce:  Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11.

Celem spotkań jest omówienie oraz przedstawienie uwag do projektu Programu współpracy na rok 2015 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W załączniku projekt Programu.

http://www.kutno.bipst.pl/index.php?grupa=41049

Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji Programu współpracy na rok 2015 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Protokół z konsultacji Programu Współpracy

Raport z realizacji konsultacji

 

Konsultacje społeczne „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Miastem Kutno

i jego jednostkami organizacyjnymia organizacjami pozarządowymi”

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22czerwca 2015 roku o godz. 14.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie,
ul.  Wyszyńskiego 11.

Przedmiotem spotkania będą:

1. Konsultacje społeczne „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Miastem Kutno i jego jednostkami organizacyjnymi
a organizacjami pozarządowymi”. Celem spotkania jest omówienie oraz przedstawienie uwag do projektu Procedury.

W załączeniu projekt Zarządzenia w powyższej sprawie.

2. Ewaluacja Programu współpracy na rok 2014 Miasta Kutno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zarządzenie nr 83/15 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Miastem Kutno i jego jednostkami organizacyjnymi a organizacjami pozarządowymi.

 

Treść zarządzenia

Formularz zgłaszania uwag

Protokół z przeprowadzonego spotkania z organizacjami pozarządowymi

 

Konsultacje projektu Standardu realizacji usług dla osób 55+

W dniu 20 marca 2015 o godzinie 14.00 w COP przy ul. Wyszyńskiego 10 odbędą się konsultacje standardu realizacji usług dla osób w wieku 55+.

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Kutnie. Szczególnie ważne to dla organizacji, które realizują lub będą realizować zadania publiczne w tym zakresie. Zapraszamy do wyrażenia swoich opinii i przekazania swoich uwag.

W załączniku Zarządzenie Prezydenta Miasta Kutna wraz z projektem standardu.

Zarządzenie nr 34/15

Protokół

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 Szanowni Państwo! 
 
Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 5 marca 2015 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta Kutno, sala 403.
 
 

 

Konsultacje społeczne "Procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dla Miasta Kutno"

 

Szanowni Państwo!

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych „Procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dla Miasta Kutno”.

Przedmiot konsultacji: Procedura zawierająca: opis zlecania zadań, zasad realizacji, sprawozdawczości i kontroli, podmioty uprawnione, tworzenie programu współpracy, tryby zlecania zadań (konkurs ofert, małe dotacje, zakup usług), wzory dokumentów (instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania, protokoły kontroli).

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne w dniu 16 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Kutno, duża sala konferencyjna.

Ponadto zachuęcam Państwa do wyrażenia swojej opinii o prezentowanym materiale.

Uwagi i propozycje proszę przesyłać na załączonym formularzu konsultacyjnym do dnia 18.12.2014 r. w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@um.kutno.pl oraz papierowej na adres: Urząd Miasta Kutno, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno.

 

Informacji o konsultacjach udziela Monika Mikulska – Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. 235, tel 24 253-11-68.

 

Zaproszenie

Zarządzenie

Formularz zgłaszania uwag

Lista obecności - konsultacje Procedury

Protokół z konsultacji Procedury

Raport z konsultacji Procedury

Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym

 

 

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Kutno

Prezydent Miasta Kutno zaprasza na konsultacje społeczne w formie spotkania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego współpracujących z samorządem Miasta Kutno, projektów uchwał Rady Miasta Kutno w zakresie:

POMOCY SPOŁECZNEJ:

- w sprawie zmiany uchwały Nr XI/114/11 Rady Miasta Kutno w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie;

- w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Konsultacje odbędą się w dniu 24 września 2014 roku o godz. 13.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11.

W załączniku protokół:

Protokół z konsultacji

 

SPORTU:

- w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Konsultacje odbędą się w dniu 24 września 2014 roku o godz. 14.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11.

Protokół z konsultacji

KULTURY:

- w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie i nadania jej statutu,

- w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Kutnie,

- w sprawie zmiany statutu Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie.

Konsultacje odbędą się w dniu 25 września 2014 roku o godz. 14.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11.

W załączniku projekty i protokół:

 
Celem spotkań jest omówienie oraz przedstawienie uwag do w/w projektów uchwał.

 

 

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy na rok 2014

Zarządzenie Nr 143/13 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 11 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2014 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 uts. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2014 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała ws. konsultacji z 2010 r.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE