Nagroda Prezydenta w dziedzinie kultury

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

 

Twórcy kultury 2019

 

W 2019 roku Prezydent Miasta Kutno przyznał nagrodę w dziedzinie kultury Pani Grażynie Rzymkowskiej.

Pani Grażyna Rzymkowska przez 45 lat (do 2006 r.) pełniła funkcję dyrektora Muzeum-Zamku w Oporowie. Dzięki niej stał się on perełką wśród zabytków i placówek kulturalnych nie tylko Ziemi Kutnowskiej. Uratowała i pozyskała do zbiorów wiele zabytków, które są ozdobą Muzeum w Oporowie. Była również organizatorką Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie, które otwarto w 1969 roku, w wyremontowanym mauzoleum Mniewskich. Początkowo było ono oddziałem Muzeum w Oporowie, jednak w 1981 roku stało się oddziałem Muzeum Regionalnego w Kutnie, którego inicjatorką i pierwszą dyrektorką była Pani Grażyna.

Wiele czasu poświęciła także pracy społecznej na rzecz ratowania zabytków w regionie kutnowskim. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych o zabytkach i historii Kutna i regionu, m.in. jest współautorką pierwszej i drugiej monografii Kutna.

Była współzałożycielką Kutnowskiej Komisji Opieki nad Zabytkami przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Kutnie (1971 r.). Posiada znaczący dorobek publicystyczny. Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz wyróżnieniami i nagrodami. Została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1998 r.), Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami (1976 r.), Medalem za Wybitne Zasługi w Krzewieniu Idei Krajoznawstwa PTTK (1980 r.), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1984 r.), oznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznakami Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego i Łódzkiego oraz nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w 1994 r., Medalem im. Aleksandra Patkowskiego, za wybitne zasługi dla popularyzacji idei regionalizmu (2002 r.). Za swoją pracę i zasługi w dziedzinie muzealnictwa oraz szeroką działalność społeczną w dziedzinie kultury i ochrony zabytków została odznaczona przez Ministra Kultury srebrnym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis” (dziedzina: ochrona dziedzictwa 2006.07.05). W roku 2011 otrzymała Nagrodę Starosty Kutnowskiego w uznaniu całokształtu działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W roku 2017 otrzymała Medal Starosty Kutnowskiego „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego, przyczyniające się do jego rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii.

 

Twórcy Kultury 2018

 

Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2017 rok.

Nagrodami Prezydenta Miasta Kutno uhonorowane zostały:

 • Pani Dominika Staniszewska w kategorii za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w 2017 roku
 • Pani Jadwiga Rzetelska w kategorii za całokształt dokonań artystycznych.

Wręczenie nagród miało miejsce podczas ostatniego spotkania realizowanego w ramach cyklu „Oj” Kutnowskie Spotkania Teatralne w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Serdeczne gratulacje przekazali także Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury Radosław Rojewski wraz z pracownikami oraz Kierownik Centrum Teatru, Muzyki i Tańca Krzysztof Ryzlak.

Pani Dominika Staniszewska jest animatorem kultury zaangażowanym w wiele projektów, które często wykraczają poza zakres obowiązków wynikających z pracy w Kutnowskim Domu Kultury. Warto nadmienić, że od początku swojej pracy dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita, wszechstronnie uzdolniona i niezwykle zaangażowana w kreowanie i animowanie życia kulturalnego w Kutnie. Podstawą jej działalności jest prowadzenie zajęć teatralnych dla młodzieży. Pani Dominika Staniszewska jest instruktorem Grupy Teatralnej ,,od jutra’’ oraz Studia Teatralnego ,,Oj’’. Jednocześnie aktywnie działa w Stowarzyszeniu Kutnowska Kuźnia Kultury i współpracuje ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest autorką scenariuszy spektakli teatralnych (Grupa Teatralna ,,od jutra”, Studio Teatralne ,,Oj’’). W ubiegłym roku napisała teksty do MIAUUUSICALU ,,Kiedy kota nie ma…” Teatru PUSZEK, ,,Opery mydlanej’’ sekcji teatralnej SUTW ,,Czemu nie?’’ oraz do pokazu finałowego 22. edycji Letnich Spotkań Artystycznych. Jest także autorką wielu tekstów promocyjnych wydarzeń organizowanych w 2017 roku przez Kutnowski Dom Kultury. Swoimi działaniami przyczyniła się do sukcesu kampanii reklamowej 43. Święta Róży, która została wyróżniona w kategorii Najlepsza kreatywna kampania promocyjna w konkursie Kryształy PR-u.

Miniony rok to dla pani Dominiki Staniszewskiej 19 zorganizowanych imprez (z czego 9 samodzielnie koordynowanych), 3 premiery teatralne i aktywna działalność w dziedzinie upowszechniania kultury na terenie miasta i poza nim. Warto podkreślić, że działalność instruktorska pani Dominiki Staniszewskiej ma olbrzymi wpływ na rozwój dzieci i młodzieży na terenie miasta. Dzięki zajęciom teatralnym stają się oni aktywnymi twórcami i odbiorcami kultury, kontynuując działalność i tradycję Grupy Teatralnej ,,od jutra’’. Swoją teatralną pasją zaraża wszystkie grupy wiekowe – od dzieci po seniorów.

Pani Jadwiga Rzetelska podjęła pracę w Powiatowym Domu Kultury 1 września 1979 roku. Jej największymi osiągnięciami było stworzenie i prowadzenie Teatru PUSZEK i Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych ŁAPA. Obydwa te przedsięwzięcia wpisały się w kulturalny krajobraz miasta, a jej działalność instruktorska ma ogromny wychowawczy wpływ na kilka pokoleń najmłodszych mieszkańców miasta i okolic. Teatr PUSZEK i Przegląd ŁAPA są przez nią organizowane do tej pory. Ponad to była pomysłodawczynią bali karnawałowych i bali dla najlepszych uczniów, które cieszyły się przez lata olbrzymią popularnością. Działalność animacyjna, instruktorska i pedagogiczna pani Jadwigi Rzetelskiej miała i nadal ma olbrzymi wpływ na kształtowanie dzieci i młodzieży z terenu miasta i okolic, a jej wkład w upowszechnianie i tworzenie kultury jest nieoceniony. Jej aktywna postawa daleko wykraczająca poza zakres obowiązków wynikających z pracy instruktora jest wzorem do naśladowania i przykładem prawdziwych działań u podstaw, animowania życia kulturalnego lokalnej społeczności.

Czterdziestoletnia praca zawodowa pani Jadwigi Rzetelskiej jest dowodem niesamowitego zaangażowania i pasji. Dorobek artystyczny i pedagogiczny pani Jadwigi Rzetelskiej to 55 premier, 24. edycje Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych ŁAPA, 38 lat działalności Teatru PUSZEK i tysiące widzów, ale także dziesiątki wychowanków. Jednak to wdzięczność licznego grona wychowanków stanowi niewątpliwie największą, choć niemierzalną zasługę działalności animacyjnej pani Jadwigi Rzetelskiej.

Twórcy Kultury 2017

 

Podczas jubileuszowej imprezy z okazji 45-lecia Kutnowskiego Domu Kultury Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno w dziedzinie kultury odebrał Jarosław Makowski.

Jarosław Makowski został uhonorowany Nagrodą w kategorii za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku (nagroda finansowa 4 000 zł brutto). W uzasadnieniu wyboru możemy przeczytać:

"W 2016 roku Jarosław Makowski napisał wniosek i zdobył dofinansowanie na projekt "Poznaj przyrodę regionu kutnowskiego", który dofinansowany został przez Wojewódzki Fudnusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Najważniejszym elementem projektu był opublikowany w październiku ubiegłego roku album o charakterze edukacyjnym pt. "Znane Nieznane. Przyroda regionu kutnowskiego" autorstwa Jarosława Makowskiego. W publikacji pzedstawiona zsotała przyroda Kutna i okolic w fotogragii. Poza samymi fotografiami, którr autor wykonywał w wolnym czasie realizując swoją pasję, album zawiera także przydatne informacje dotyczące flory i fauny regionu kutnowskiego. Album ""Znane Nieznane. Przyroda regionu kutnowskiego" cieszy się bardzo dużym uznaniem i bez wątpienia jego ukazanie się wypełniło lukę z zakresu wiedzy na temat przyrodnicznych aspektów naszego regionu, gdyż do tej pory w naszym mieście nie było publikacji na ten temat.

Ponadto w 2016 roku Jarosław Makowski zajmował się szeregiem innych działań z zakresy aniamcji wydarzeń kulturalnych, dzięki którym Kutnowski Dom Kultury postrzegany jest jako instytuacja promująca i upowszechniająca tak ważną wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz naszego regionu. Do działań tych możemy zaliczyć: "Projekt Cuda Natury" - konkursy dla dzieci i młodzieży, "Zimowe Ptakoliczenie", "Spacerownik", "Ptaki rzadkie i ginące", "Ptasie powroty", "Przyroda naszego regionu", "Warsztaty fotograficzne z łódzkim Domem Kultury", organizacji Dni Ziemi - wystawy i prelekcje, szereg spotkań edukacyjnych, pokazów multimedialnych oraz warsztaty fotograficzne dla uczniów szkoł podstawowych oraz przedszkoli.

Aktywność Jarosława Makowskiego w 2016 roku pozytywnie wpłynęła na wzrost świadomości ekologicznej wśród odbiorców kultury oraz zaangażowała dzieci i młodzież w wiele wydarzeń kulturalnych."

 

Podczas XLIX Sesji Rady Miasta Kutno Prezydent Zbigniew Burzyński wraz z Zastępcami: Zbigniewem Wdowiakiem, Jackiem Boczkają oraz Przewodniczącym Rady Miasta Kutno  Grzegorzem Chojnackim wręczyli panu Tadeuszowi Kacalakowi Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii całokształt dokonań artystycznych (nagroda finansowa 6 000 zł brutto). Nagrodzony nie krył wzruszenia. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jego twórczość to modlitwa dłutłem, a swoje dzieła wypracowuje sercem i dlatego praca daje mu dużo satysfakcji. Uhonorowanie go nagrodą przez Kutnian poczytuje sobie za zaszczyt i ta nagroda jest dla niego cenna i wartościowa.

Pan Tadeusz Kacalak to rzeźbiarz i kolekcjoner polskiej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, Był jednym z pierwszych rzeźbiarzy, który w latach 70-tych XX wieku zapoczątkował specyficzny styl kutnowskiego rzeźbiarstwa funkcjonujący do dziś.

Jest właścicielem jednej z niewielu w Polsce prywatnej galerii sztuki ludowej. w swojej ponad 40-letniej pracy twórczej brał udział w kilkudziesięciu konkursach i przeglądach, miał kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą, między innymi w Kanadzie, Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych. Jego rzeźby znajdują się w zbiorach muzeów w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Płocku, Poznaniu, Kutnie, Łęczycy, Włocławku, jak również w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Od 1997 roku corocznie bierze udział w Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Santa Fe Stan Nowy Meksyk. Jest to jedyne na świecie takie wydarzenie, na którym prezentowane są prace twórców z ponad 150 państw świata. Pan Kacalak, za swoje wybitne zasługi dla kultywowania i popularyzowania tradycyjnej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami między innymi: Nagrodą Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego w dziedzinie sztuki ludowej (1987), Złotą Odznaką Miasta Kutna (1998), Srebrnym Krzyżem Zasług Prezydenta RP (1998), Dyplomem Stowarzyszenia Twórców Ludowych za całokształt twórczości artystycznej (1998), Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za upowszechnianie kultury ludowej (2000), Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej’ (2004), Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” (2007), honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego za wybitne zasługi na rzecz kolekcjonerstwa polskiego (2014).

 

Twórcy Kultury 2016

6 września 2016 roku podczas jubileuszowego wernisażu pani Krystyny Brzozowskiej Prezydent Zbigniew Burzyński wraz z Zastępcami: Zbigniewem Wdowiakiem, Jackiem Boczkają oraz Przewodniczącym Rady Miasta Kutno wręczyli artystce Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii całokształt dokonań artystycznych (nagroda finansowa 5000 zł brutto).

Pani Krystyna Brzozowska obchodzi w roku 2016 50-lecie pracy twórczej. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi, członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Przez wiele lat upowszechniała wiedzę o sztuce, ucząc w kutnowskich liceach plastyki. Znaczną część jej dorobku artystycznego stanowią obrazy przedstawiające pejzaże Kutna. Swoją twórczość prezentowała na 30 wystawach zbiorowych oraz 14 indywidualnych. Prace Pani Krystyny znajdują się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Regionalnego w Kutnie, Muzeum Zamek w Oporowie, galeriach w Płocku, Włocławku, Warszawie oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Za swoją działalność artystyczną była kilkakrotnie nagradzana, między innymi w 1986 roku medalem za szczególne zasługi dla rozwoju Kutna w 600-lecie nadania praw miejskich, 1988 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, 1994r. Nagrodą Prezydenta Kutna za działalność kulturalną oraz 1995r. Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności.

 

 

 

 

 

W dniu 27 października 2016 roku w Kutnowskim Domu Kultury miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno w dziedzinie kultury dla Kutnowskiego Teatru Amatorskiego im. A. Fredry za inicjatywę i działalność teatru oraz za pierwszą sztukę - „Zemstę” Aleksandra Fredry (nagroda finansowa 3000 zł brutto). Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński wraz z Zastępcą Prezydenta Zbigniewem Wdowiakiem przekazali nagrodę na ręce pomysłodawczyni oraz założycielki teatru - Pani Jadwigi Kubiak.

Działalność Kutnowskiego Teatru Amatorskiego zasługuje na szczególne uznanie ze względu na ich społeczny i kulturalny wymiar. W ubiegłym roku członkowie grupy podjęli prace nad tekstem Aleksandra Fredry „Zemsta”. Prace nad przygotowaniem kolejnej premiery trwały kilka miesięcy. Sztukę pierwszy raz można było obejrzeć 1 października 2015 roku. Spektakl odniósł ogromny sukces, aktorzy zostali uhonorowani owacją na stojąco. Spektakl odniósł ogromny sukces, w krótkim czasie obejrzało go ponad 1000 osób.

Spektakl "Zemsta" stworzyły następujące osoby:

 • Weronika Urbaniak
 • Stanisław Kołodziejczak
 • Helena Kowalska
 • Krzysztof Murzynowski
 • Stefania Szadkowska
 • Bartłomiej Sawicki
 • Dariusz Mikulski
 • Stanisław Borkowski
 • Jerzy Gawłowski
 • Michał Sinior
 • Jan Adamczewski
 • Sławomir Modrzejewski.

 

 

Foto: Adam Pietrusiak

 

 

 

Twórcy Kultury 2015

Podczas 41. Święta Róży na pl. Piłsudskiego prezydenci miasta wraz z przewodniczącym Rady Miasta Kutna wręczyli nagrody za upowszechnianie i ochronę kultury.

Nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury zostały przyznane po raz trzeci.

W terminie do dnia 10 maja 2015 roku wpłynęło 6 wniosków o przyznanie Nagrody dla:

1.    Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej - I kategoria za osiągnięcia w minionym roku,

2.    Pani Agnieszki Dąbrowskiej-Walczak - II kategoria za całokształt działalności,

3.    Pani Doroty Ciołkowskiej – II kategoria za całokształt działalności,

4.    Pani Grażyny Rzymkowskiej - II kategoria za całokształt działalności,

5.    Pana Andrzeja Wojtczaka - II kategoria za całokształt działalności,

6.    Pani Grażyny Baranowskiej - II kategoria za całokształt działalności,

Prezydent nagrodził za całokształt dokonań artystycznych Grażynę Baranowską, która otrzymała nagrodę finansową w wysokości 5000 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Działalność Pani Grażyny Baranowskiej zasługuje na szczególne uznanie ze względu na jej społeczny i kulturalny wymiar. Pani Grażyna Baranowska pracuje od ponad 40 lat w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, w której zajmuje się m.in. promocją polskiej literatury najnowszej, zwłaszcza poezji. Kutno zawdzięcza Jej możliwość spotkań z najwybitniejszymi i najciekawszymi poetami polskimi. Od 2007 roku realizuje cykliczną autorską imprezę Wrześniowe Hausty Poetyckie. Od 10 lat koordynuje Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza oraz Festiwal im. Szaloma Asza, jest propagatorka jego twórczości, autorką poświęconych mu artykułów. Prywatnie zajmuje się twórczością poetycką, eseistyczną i krytyczno-literacką, publikuje na łamach pism artystyczno-literackich, jest redaktorką wielu książek, w tym autorów z Kutna, współautorką książki eseistycznej. Otacza opieką merytoryczną kutnowskich debiutantów. Przez wiele lat animowała liczne wydarzenia kulturalne, które integrowały i promowały twórców kultury regionu kutnowskiego. Ze względu na Jej dokonania oraz wiedzę bardzo często zapraszana jest do jury konkursów literackich i recytatorskich. Jako osoba aktywna społecznie, dla wielu mieszkańców  identyfikowana  jest z Biblioteką.

 

Nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku otrzymała Katarzyna Karolak-Rojewska (nagroda finansowa 3000 zł brutto).

Uzasadnienie wyboru:

Działalność i twórczość Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej zasługują na szczególne uznanie ze względu na ich społeczny i kulturalny wymiar. Pani Katarzyna Karolak-Rojewska była twórcą i współtwórcą wielu wydarzeń artystycznych, a także publikacji oraz koncertów muzycznych. Rok 2014 był rokiem szczególnie bogatym w wydarzenia i sukcesy artystyczne osiągnięte przez dzieci i młodzież pracujące pod kierunkiem Pani Katarzyny. Do najważniejszych należą sukcesy na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Magia Italiana” w Rimini we Włoszech oraz zdobycie GRAND PRIX przez Huberta Smolińskiego w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Tańca „Aleksandrowska Wiosna”. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem zrealizowanym w zeszłym roku pod jej kierownictwem artystycznym i logistycznym była produkcja musicalu „Akademia Pana Kleksa”.

 

 

 

 

 

 

Foto: Jarosław Makowski z Kutnowskiego Domu Kultury

 

Twórcy Kultury 2014

W Centrum Teatru, Muzyki i Tańca prezydent Kutna i dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury wręczyli nagrody prezydenta miasta za upowszechnianie i ochronę kultury.

Nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury zostały przyznane po raz drugi. Prezydent nagrodził za całokształt dokonań artystycznych Teresę Mosingiewicz (nagroda finansowa 5000 zł brutto) oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku - Aleksandrę Wiwałę (nagroda finansowa 3000 zł brutto). Teresa Mosingiewicz (była dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury) otrzymała również prestiżowe wyróżnienie ministra kultury i dziedzictwa narodowego - medal "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Podziękowanie otrzymali także mecenasi kultury: Mieczysław Wośko - prezes Polfarmex SA, Mirosław Szałkowski - prezes KZD "Exdrob", Krzysztof Jatczak - prezes Zarządu Tonsmeier Centrum SA. Ponadto słowa podziękowań skierowane zostały dla Katarzyny Brauer, właścicielki Hotelu i Restauracji "Rondo". Na spotkaniu wystąpiła z koncertem Dorota Osińska (z zespołem), polska aktorka i piosenkarka, związana z Teatrem Rampa w Warszawie. Do tej pory występowała m.in. na scenach muzycznych i teatralnych w Polsce, USA, Kanadzie, Niemczech i Francji. W swoim dorobku wokalnym ma dwie płyty.

Spotkanie poprowadzili: Michał Adamski - naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miasta oraz Weronika Lenarczyk - kierownik Działu Organizacji Imprez w KDK-u.

fot. Adam Pietrusiak
 
fot. Adam Pietrusiak
 
fot. Adam Pietrusiak
 
fot. Adam Pietrusiak

 

Twórcy Kultury 2013

Podczas Sesji Rady Miasta Kutno Prezydent Miasta wręczył nagrody Prezydenta w dziedzinie twórczości artystycznej w 2013 roku dla Pani Joanny Zielińskiej i Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego. Prezydent przychylił się do propozycji Kapituły Nagrody.

Pani Joanna Zielińska została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Kutna w I kategorii za wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji projektów dotyczących promocji i upowszechniania kultury, które miały wpływ na wizerunek kulturalny miasta w 2012 roku (nagroda finansowa 3000 zł brutto).

Uzasadnienie wyboru:

Pani Joanna Zielińska prowadzi działalność w zakresie upowszechniania tańca w Kutnie i kraju oraz bierze udział w prestiżowych przedsięwzięciach o charakterze artystycznym. Kapituła doceniła realizację zadań wpływających na wizerunek kulturalny miasta Kutna i aktywizację społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zespoły prowadzone przez Panią Joannę Zielińską zdobyły wiele nagród w konkursach tanecznych. Rok 2012 okazał się szczególnie istotny dla rodzaju działalności artystycznej prowadzonej w Kutnowskim Domu Kultury i rozwoju tańca w Kutnie.

W II kategoriiza całokształt dokonań/ działalności artystycznej Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno otrzymał Pan Tomasz Piotr Czyżewski (nagroda finansowa 5000 zł brutto).

Uzasadnienie wyboru:

Nagroda dla Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego została przyznana za całokształt dokonań artystycznych, w szczególności za organizację wydarzeń kulturalnych pod szyldem „Galeria Środek Europy”, autorstwo pierwszego muralu na „Ścianie Poetów”, aranżacje florystyczne na Święcie Róży, realizację naukowo-artystycznego projektu „Pejzaż rudymentarny” oraz liczne wystawy autorskie w Kutnie i na forum ogólnopolskim (m.in. ”Męskie Obszary Sztuki”). Działalność artystyczna Pana Tomasza Czyżewskiego zasadniczo wykracza poza pracę związaną z Muzeum Regionalnym  w Kutnie i zasługuje na szczególne uznanie.

Wnioski złożone w I kategorii:za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku:

- dla Joanny Zielińskiej, 

- dla Marii Stępniak.

Wnioski złożone w II kategorii:całokształt dokonań artystycznych

- dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej,

- dla Pana Krzysztofa Ryzlaka,

- dla Pana Artura Fryza,

- dla Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej,

- dla Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego.

 

 

  

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE