Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
ul. Narutowicza 20, 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24 252 72 72 w godzinach pracy sekretariatu tj. we wtorki od 16.00 do 19.00; w piątki od 8.00 do 11.00.
e-mail: poczta@tpzk.eu
www: http://www.tpzk.eu/news.php
Pliki do pobrania:

NIP    775-12-22-584
REGON  000808914
KRS        0000145630
Konto: Bank PEKAO S.A.  28-1240-3190-1111-0000-2978-0426

 

Celem Towarzystwa jest prowadzenie różnorodnej działalności służącej rozwojowi kulturalnemu terenu miasta Kutna, powiatu kutnowskiego oraz ich mieszkańców, a w szczególności:

  • popularyzacja dziejów i tradycji oraz ochrona zabytków Ziemi Kutnowskiej,

  • prowadzenie prac służących poznawaniu przeszłości dziejowej ziemi kutnowskiej,

  • sprawowanie opieki nad spuścizną kulturalno-materialną, w szczególności zabytkami Kutna i regionu

  • gromadzenie i badanie dokumentacji historycznej oraz pobudzanie zainteresowania mieszkańców historią Kutna i regionu kutnowskiego,

  • popularyzacja osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki, pobudzanie inicjatyw w zakresie rozwoju życia kulturalnego i społecznego,

  • działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju współczesnej kultury Ziemi Kutnowskiej, a także edukacji regionalnej.

 

Zarząd TPZK

prezes  – Bożena Gajewska,

vice prezes – Barbara Łuczak,

skarbnik - Ewa Grząślewicz,

sekretarz -Elżbieta Żółtowska,

członek zarządu - Grażyna Baranowska,

członek zarządu - Barbara Borcińska,

członek zarządu – Danuta Ujazdowska,

członek zarządu - Julita Szczepankiewicz,

członek zarządu - Aleksandra Szafrańska-Dolewska.

 

Więcej informacji można znaleźć w ulotce do pobrania znajdującej się powyżej.

Galeria:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE