Program Rozwoju Bazy Sportowej

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Program Rozwoju Bazy Sportowej Miasta Kutno w latach 2011-2015

Program Rozwoju Bazy Sportowej w mieście Kutno na lata 2011-2015 obejmuje swoim zakresem główne strefy inwestycyjne, niezbędne do efektywnego wykorzystania ich możliwości. Dokument składa się z czterech działów:

I. Obiekty Wielofunkcyjne
II. Obiekty Przyszkolne
III. Tereny Rekreacyjno-Sportowe
IV. Gospodarka Mieniem

Program Rozwoju Bazy Sportowej Miasta Kutno w latach 2011-2015

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE